Skip to main content
november 23, 2020

Servicerådgivare från Soleras Autodata omvandlar verkstadens kundserviceupplevelse

Med en så stor mängd olika fordon som kommer in till verkstaden kan det vara svårt att veta var man ska börja vad gäller prisberäkningar och reparationer. Servicescheman kan variera drastiskt även för samma modell beroende på motortyp och tillval. Kundmötande personal är inte alltid medveten om när och var ytterligare servicetjänster kan erbjudas.

Utan tillgång till senaste data finns risken att verkstadspersonalen inte bara går miste om värdefullt arbete, utan också att de ger sina kunder en känsla av falsk trygghet om viktig service som rekommenderats av originaltillverkaren (OEM) har missats.

AutodataTM, eftermarknadens ledande leverantör av fordonsteknisk information, har lanserat Servicerådgivare, ett kraftfullt verktyg med syfte att stödja den kundmötande personalens pris- och tidsberäkningar.

Efter att ett fordon har valts utifrån modell eller registreringsnummer på vanligt sätt, visas en översikt över alla rekommenderade intervall för byten och servicetider på en enda sida. Informationen inkluderar viktig serviceinformation i enkla ordalag och erbjuder en fantastisk möjlighet att för kunden belysa framtida arbeten som kommer att behövas, liksom möjligheten att identifiera tillfällen till merförsäljning av ytterligare servicetjänster.

Servicerådgivare utnyttjar den världsledande täckningen hos Autodatas servicescheman till fullo. Hela 99 % av de mest servade märkena och modellerna finns redan tillgängliga i Servicerådgivare. Genom att klicka eller trycka på en specifik service visas, när så är tillämpligt, modellspecifika valmöjligheter som kan påverka pris- och tidsberäkningarna.

Betatestningen var framgångsrik och modulen fick mycket positiv återkoppling. Nu rullas modulen ut internationellt. Den kommer att så småningom ersätta den nuvarande modulen Serviceöversikt.

Michael Landless, Autodatas produktchef, berättade att Servicerådgivare erbjuder möjligheten att omvandla verkstädernas kundserviceupplevelse genom att personalen får möjlighet att omedelbart visualisera var i sitt serviceliv en bil befinner sig med hjälp av Autodatas tillförlitliga data från originaltillverkare.

“De kan välja ett servicealternativ och omedelbart få en pris- och tidsberäkning, samt visa kunden kommande servicearbeten som skulle kunna utföras på samma gång,” sa Landless.

Han sa även att modulen innebär en tidsbesparing, inte bara för personalen vid kunddisken, utan även för mekanikerna som kan koncentrera sig på det arbete som drar in pengar åt verksamheten.

“Vi har arbetat tillsammans med valda verkstäder för att se till att Servicerådgivare möter deras behov, och är mycket glada över att nu kunna rulla ut modulen till alla våra kunder,” sa Landless.

Servicerådgivare kommer att erbjudas som en valmöjlighet för användare av Autodatas Service & Maintenance, samt Diagnostic & Repair-paketen för både bilar och skåpbilar, och är tillgänglig på alla språk som stöds av verkstadsapplikationen. Ett Servicerådgivare-API har också gjorts tillgängligt för kunder som använder Autodatas tekniska data i sina egna interna lösningar.

Liksom alla nya Autodata-moduler har Servicerådgivare optimerats för både skrivbords- och pekskärmsenheter, vilket gör modulen lätt att visa för kunder både på mobil och pekplatta.

Share this article: