Skip to main content
juni 7, 2019

Solera | Autodata förvärvar AutoMate Training

MAIDENHEAD, Storbritannien och SYDNEY, Australien / 3 juni, 2019 – Autodata Publishing Group Limited (“Autodata”), ett företag i gruppen Solera Holdings Inc. (“Solera”) och global ledare inom fordonsteknisk information, bekräftade idag att man förvärvat AutoMate Training Pty. Ltd. (“AutoMate”), fordonsindustrins främsta leverantör av nätbaserad teknisk utbildning och professionella utvecklingsplattformar.

AutoMate grundades och är baserat i Sydney, Australien. Företaget växte snabbt från nybildad startup till konkurrenskraftig leverantör på den globala marknaden, och erbjuder fordonstekniskt e-lärande till tusentals fordonstekniker och verkstäder i över 60 länder. AutoMates unika, nätbaserade utbildningsprogram kombinerar avancerad visualisering i 3D med omfattande analys av verkliga fordon – utvecklat av ett mycket erfaret team av fordonsexperter och specialister.

AutoMate och Autodata är båda betrodda och värderade leverantörer av informationstjänster till mer än 85 000 fordonsverkstäder världen över samt till företagskunder inom bilreparations- och fordonsunderhållsbranschen. Autodata är erkänd som verkstädernas förstahandsval vad gäller fordonstekniska datalösningar. I många länder väljer åtta av tio verkstäder Autodata för att tillgodose verksamhetens behov inom service, underhåll och diagnostik.

Jonathan Sampson, VD och grundare av AutoMate säger: “Att sälla oss till Solera-familjen var ett logiskt och spännande nästa steg på vår strategiska resa som företag. Sammanslagningen gör AutoMates välrenommerade utbildningsprogram tillgängliga på nya globala marknader och tryggar en ökad tillväxt genom ytterligare produktutveckling. AutoMates expertis inom e-lärande, i kombination med Autodatas mycket avancerade diagnostik- och reparationsinformation, kommer garanterat att förse både nya och befintliga kunder med en imponerande produktsvit speciellt riktad till fordonstekniker.”

Rod Williams, VD för Autodata, säger: “AutoMates innovativa lösningar och starka ledningsgrupp ger Solera omedelbart mervärde. Tillsammans förser vi Soleras över 400 000 användare inom bilreparations- och fordonsunderhållsbranschen med enormt värde, och kan därmed dra ytterligare nytta av möjligheten att stödja både befintliga och nya användare med AutoMates lösningar.”

-SLUT-

Om Solera

Solera grundades med målet att digitalisera och underlätta utbytena mellan kund och fordonsindustri vid de kritiska 54 respektive 250 service- och reparationsbesöken under ett fordons livscykel, genom att förse alla intressenter med verklig transparens och kunskap. Idag förvaltar och skyddar Soleras ledande digitala teknik de viktigaste tillgångarna i livet: bilar, lastbilar, hem och digitala identiteter. Företaget behandlar över 300 miljoner digitala transaktioner varje år åt ca 235 000 samarbetspartner och kunder i över 90 länder. Mer information hittar du på www.solera.com

Om Autodata

Autodata grundades år 1972 och är en betrodd global leverantör av teknisk information till fordonseftermarknaden. Autodata utvecklar produkter för fordonsverkstäder, avsedda för reparation och underhåll av bilar och motorcyklar, liksom företagslösningar för verksamheter i behov av skräddarsydda plattformar eller anpassad integrering med Autodatas tekniska information.

Långvariga samarbetsrelationer gör att Autodata kan tillhandahålla information licensierad direkt från 142 tillverkare, med täckning av över 34 000 modeller världen över. Autodatas nya webbapplikation innehåller 90 000 diagram och illustrationer, som visar över 600 000 stegvisa rutiner. Autodata är en del av Solera-gruppen. Mer information om Autodata och dess senaste utveckling hittar du på staging.mw.autodata-group.com

Om AutoMate

AutoMate grundades år 2014 och har gjort sig känt som industrins ledande leverantör av nätbaserade tekniska utbildningsplattformar till fordonsindustrin. AutoMates svit av digitala utbildningsprodukter har designats för att stödja fordonstekniker under hela deras yrkesverksamhet, med teknologiskt avancerad videoutbildning, som täcker grundläggande och framväxande fordonstekniska system och som är lätt tillgänglig närhelst teknikerna behöver den. AutoMate utvecklar dessa kunskapslösningar för både nyutbildade och erfarna yrkesverksamma fordonstekniker i över 60 länder, liksom företagslösningar för verksamheter i behov av skräddarsydda utbildningslösningar. Mer information hittar du på www.automatetraining.com

Information om framtidsinriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, inklusive uttalanden om: fördelarna med förvärvet av AutoMate (“förvärvet”) inklusive, men inte begränsat till, fördelarna med och värdet av produkter och tjänster till Soleras, Autodatas och AutoMates kunder, antingen fristående eller i kombination med produkter och tjänster som tillhandahålls av andra företag inom Solera-gruppen. Dessa framtidsinriktade uttalanden är baserade på Soleras förväntningar, uppskattningar och antaganden vid den tidpunkt uttalandena görs. Risker, osäkerheter och okända framtida händelser gör att faktiska resultat kan avvika väsentligt från uttalandena. De faktiska resultaten kan avvika väsentligt från de antaganden som ingår i pressmeddelandet, till följd av de risker och osäkerheter som hänför sig till transaktioner av denna natur samt till Soleras, Autodatas respektive AutoMates verksamheter, inklusive och utan begränsning: de förväntade fördelarna av förvärvet förverkligas inte; risker kopplade till och möjliga negativa följder av förvärv, investeringar, samriskföretag och liknande transaktioner; framgångsrik integrering av AutoMates lösning med eller i Autodatas produkter eller andra produkter som erbjuds av företag i Solera-gruppen, inklusive men inte begränsat till det fortsatta anammandet av AutoMates, Autodatas och Solera-gruppens produkter och tjänster; konkurrensens effekter på prissättningen av produkter och tjänster samt AutoMates, Autodatas och Solera-gruppens respektive verksamheter; Soleras förmåga att erhålla ytterligare medel när så behövs för att stödja dess affärs- och driftsverksamhet; snabba tekniska förändringar inom Soleras industri; samt de effekter eventuella säkerhetsöverträdelser kan ha på Soleras verksamhet och rykte. Solera har inte någon skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera dessa framtidsinriktade uttalanden på grund av ny information, framtida händelser eller liknande.

Share this article: