Skip to main content
september 25, 2023

Torsionsfjädring – Meddelande om ny Autodata-utbildningsmodul

Torsionsfjädringen patentskyddades först av Ferdinand Porsche år 1931.

Sedan dess har denna fjädringstyp använts i masstillverkade fordon och högprestandafordon och är nu mer vanligt förekommande i lastfordon.

Jämfört med andra fjädringssystem är torsionsfjädring enklare och lättare och ger samtidigt åkkomfort, bra väggrepp och mindre karosskrängning.

I det senaste tillskottet i vår kurs Understanding Suspension Systems (Om fjädringssystem) får du grundläggande kunskaper om torsionsfjädringens komponenter och hur detta fjädringssystem fungerar.

I denna utbildningsmodul behandlas bland annat:

  • Grundläggande fjädringssystemdynamik
  • Torsionsfjädringens komponenter
  • Torsionsfjädringens funktion
  • Fördelar och nackdelar med torsionsfjädring

Den här modulen blir det senaste tillskottet i vårt växande arkiv med över 350 teknikutbildningsvideor, och den omfattar följande nyckelområden:

Elsystem   |   Förbränningsmotor   |   Chassi   |   Drivlina   |   Förarassistans

HVAC   |   Diagnos   |   Service   |   Hybrid- och elfordon

Enkelheten och tillförlitligheten hos detta fjädringssystem innebär att du kan se det användas allt mera i nya fordonsutföranden på marknaden.

Kvalificerade abonnenter kan nå den här nya modulen via Training-knappen i Autodata-kontot från 13 september. Lycka till med kursen!

Share this article: