Skip to main content
november 23, 2020

Vad innebär bränslemängdsanpassning?

OBD-II (andra generationens standardiserade omborddiagnostik) introducerades 1996, och specificerar parametrar för diagnosuttag samt ett standardiserat format for diagnostiska felkoder (DTC). Till exempel, om motorstyrningen (ECM) registrerar en misständning, måste denna loggas i form av en så kallad P-kod (”powertrain”-kod). Koden P0301 innebär att motorstyrningen registrerat en misständning som visar på cylinder 1. Resultat var att en diagnostisk enhet, inom rimliga gränser, kunde hämta information från omborddatorn hos fordon som överensstämmer med OBD-II.

Standarden OBD-II introducerade även bränslemängdsanpassning på kort och lång sikt.

Den här månaden går Autodatas fordonstekniker igenom bränslemängdsanpassningar, inklusive vad de är, vad de innebär och hur du hittar dem.

Syftet med bränslemängdsanpassning på kort sikt är att antingen lägga till eller ta bort bränsle beroende på motorgång. Bränslemängdsanpassning på lång sikt lägger till eller tar bort bränsle baserat på en trend som registrerats av motorstyrningen.

Om den kortsiktiga bränslemängdsanpassningen konsekvent har en additiv justering på 10 %, för motorstyrningen över detta till den långsiktiga bränslemängdsanpassningen och den kortsiktiga bränslemängdsanpassningen återställs till 0 %. Processen gäller dock inte för alla fordon. En del Toyota-modeller justerar exempelvis omedelbart den långsiktiga bränslemängdsanpassningen.

Vad innebär bränslemängdsanpassning?
Vid positiv bränslemängdsanpassning (kort- eller långsiktig) har motorstyrningen bestämt att motorn inte haft tillräckligt med bränsle, baserat på värden från den främre lambdasonden (syresensorn) eller reglersonden för mätning av luft-bränsleförhållandet.

Detta kallas för en mager bränslemängdsanpassning. Om bränslemängdsanpassningen är negativ, innebär detta att motorstyrningen minskat bränslemängden. Detta kallas för en fet bränslemängdsanpassning.

Generellt sett söker motorstyrningen bibehålla det stökiometriska luft-bränsleförhållandet. I teorin är detta 14,7 delar luft och en del bränsle, men i verkligheten tenderar fordon att ligga åt det magrare hållet. Ovan värde gäller för bränsleblandningen vid havsnivå och ändras beroende på höjd över havet. I vissa fall kan motorstyrningen sikta på en så mager blandning som 22:1.

Hur hittar jag bränslemängdsanpassningarna?
Ett av de vanligaste problemen vad gäller bränslemängdsanpassningar är att olika biltillverkare använder olika termer när de talar om bränslemängdsanpassningar. Detta gör att mekaniker felaktigt kan dra slutsatsen att deras skanner inte täcker bränslemängdsanpassningar eller att motorstyrningen inte registrerar dem.

Nedan visas exempel på en del av den icke-standardiserade terminologi som används av olika tillverkare.

TillverkareBränslemängdsanpassning på kort siktBränslemängdsanpassning på lång siktKommentarer
SubaruA/F CorrectionA/F Learn
HondaST FTLT FTAnvänder ett decimalsystem, där 0,90 motsvarar en minskning på 10 % och 1,10 en ökning på 10 %
NissanKombinerade värdet ”Alpha”Kombinerade värdet ”Alpha”Använder ett decimalsystem, där 100 motsvarar en ökning på 0 %

Bränslemängdsanpassning jämfört med lambdavärde
Fordon från den europeiska fordonsparken visar ofta lambdavärden. Lambda 1,00 motsvarar ett luft-bränsleförhållande på 14,7:1. Lägre mätvärden innebär en mindre mängd luft per bränsleenhet, d.v.s. en fet blandning. Högre mätvärden innebär en större mängd luft per bränsleenhet eller, med andra ord, mager – förvirrande nog raka motsatsen till bränslemängdsanpassning! För att visa de traditionella kort- respektive långsiktiga bränslemängdsanpassningarna på ett fordon som använder icke-standardiserade värden eller lambdavärden, kontrollerar du skannerns generiska omborddiagnostik utan att ange en specifik tillverkare.

Du kan enkelt kontrollera felkoder med hjälp av Autodatas Diagnostic & Repair
Autodatas felkodsmodul innehåller fel och problemlösningar rörande bränslemängdsanpassningar, inklusive snabb översikt av komponentplaceringar och kopplingsscheman som gäller motorstyrning, syresensorer, med mera. Sök på felkod eller nyckelord för att hitta lösningar som verifierats av originaltillverkarna.

För ytterligare information, eller för att prova Autodatas omfattande lösning Diagnostic & Repair redan idag, besöker du www.autodata-group.com.

Share this article: