Skip to main content
mars 26, 2023

Val av motorolja

Motoroljan spelar en vital roll för att motorn alltid ska smörjas korrekt och fungera optimalt. Vid val av motorolja måste man noga begrunda och undersöka vilken oljetyp motorn kräver, för att därigenom förhindra allvarliga skador och förtida motorslitage.

I vår senaste utbildningsmodul, med lanseringsdatum 22 mars, förklarar vi varför vissa oljor ska (eller inte ska) väljas för vissa motorer.

Val av motorolja – Meddelande om ny Autodata-utbildningsmodul

När man kommer in i en biltillbehörsbutik och ser det enorma utbudet av motoroljor så är det uppenbart att alla oljor inte är lika. Har du funderat över varför oljetillverkare listar flera olika oljor för en viss motor? Eller varför en viss typ rekommenderas högre än alla de andra alternativen? Hur gör man egentligen för att veta vilken olja som ska väljas, och varför?

Motoroljan spelar en vital roll för att motorn alltid ska smörjas korrekt och fungera optimalt. Om man bara väljer en motorolja på måfå, utan att noga begrunda och undersöka vilken oljetyp den aktuella motorn behöver, så kan detta leda till allvarliga skador och förtida motorslitage.

I det senaste tillskottet i vår kurs Engine Oil Essentials (Motorolja – Grunder) undersöker vi varför vissa oljor ska (eller inte ska) väljas för vissa motorer, och vi går t.ex. igenom:

  • Kraven som ställs på motoroljan då motorn arbetar
  • Klassificeringar och specifikationer för motorolja
  • Tillsatser för motorolja
  • Skillnader mellan olika motoroljetyper och hur man väljer rätt olja

Det är viktigt att tekniker besitter kompetensen och kunnandet som krävs för att välja rätt olja som uppfyller kraven för motorn.

Den här modulen blir det senaste tillskottet i vårt växande arkiv med över 350 teknikutbildningsvideor, och den omfattar följande nyckelområden:

Elsystem   |   Förbränningsmotor   |   Chassi   |   Drivlina   |   Förarassistans

HVAC   |   Diagnos   |   Service   |   Hybrid- och elfordon

Kvalificerade abonnenter kan nå den här nya modulen via Training-knappen i Autodata-kontot från 22 mars. Lycka till med kursen!

När man kommer in i en biltillbehörsbutik och ser det enorma utbudet av motoroljor så är det uppenbart att alla oljor inte är lika.

Har du funderat över varför oljetillverkare listar flera olika oljor för en viss motor? Eller varför en viss typ rekommenderas högre än alla de andra alternativen? Hur gör man egentligen för att veta vilken olja som ska väljas, och varför?

Om man bara väljer en motorolja på måfå, utan att noga begrunda och undersöka vilken oljetyp den aktuella motorn behöver, så kan detta leda till allvarliga skador och förtida motorslitage.

I det senaste tillskottet i vår kurs Engine Oil Essentials (Motorolja – Grunder) undersöker vi varför vissa oljor ska (eller inte ska) väljas för vissa motorer.

I vår utbildningsmodul Val av motorolja behandlas:

  • Kraven som ställs på motoroljan då motorn arbetar
  • Klassificeringar och specifikationer för motorolja
  • Tillsatser för motorolja
  • Skillnader mellan olika motoroljetyper och hur man väljer rätt olja

Det är viktigt att vi som tekniker besitter kompetensen och kunnandet som krävs för att välja den rätta oljan som uppfyller kraven för motorn.

Logga in på Autodata och starta kursen nu!

Share this article: