Skip to main content
maj 12, 2017

Varför slösa tid på att lösa ett problem som redan har lösts?

Fas två i Autodatas DTC-renovering är slutförd. Verkstäder kan nu snabbt hitta fler än 2400 befintliga lösningar när fordon genererar diagnostiska koder för vanliga fel.

Autodatas (tillverkarrekommenderade) tekniska åtgärder för vanliga fel sparar tid för verkstäderna och hjälper tekniker att undvika den onödiga påfrestningen med att ta fram en lösning för fordonsfel som redan har identifierats. 

Den nya designen och navigationselementen hos DTC-modulen avslöjades i fas ett för bara några veckor sedan. Fas två, som integrerar Autodatas åtgärder för vanliga fel i DTC-modulen, är nu tillgänglig.  

Hur fungerar det?

När ett fordon väljs via antingen VRM eller fabrikat, modell och motor, presenteras all teknisk information som är tillgänglig för det fordonet för användaren i flera tekniska moduler. Innan fas två för DTC-renoveringen lanserades fick tekniker bara allmän information inklusive DLC-platser (Data Link Connector), hur man får åtkomst till DLC, radering av felkoder och de sannolika orsakerna till felkoden.

Den diagnostiska felkodsmodulen – en av Autodatas populäraste funktioner – skyndar nu på diagnostiken genom att göra det möjligt för tekniker att göra allt det ovan nämnda och den tillhandahåller dessutom professionella och beprövade lösningar på de sannolika orsakerna som identifierats. 

Utöver tillgång till 2400 lösningar på vanliga fel har tekniker som abonnerar på Diagnostics & Repair även tillgång till Autodatas helt nya interaktiva diagnostikfunktion som lanseras i den sista fasen av DTC-renoveringen om bara några veckor.

Prova Autodata’s Diagnostic & Repair-applikation på din verkstad i dag.

Share this article: