Skip to main content

Tuotteen käyttöehdot

LUE SEURAAVAT KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI

KÄYTTÄJÄN TILAUKSEN KÄYTTÖOIKEUS

Autodata Limited on osakeyhtiö, joka on rekisteröity Englannissa ja Walesissa yritystunnuksella 01062727 ja jonka rekisteröity toimipaikka on Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ, England (”Autodata”).

Autodatan tietokannan käyttöäsi valvotaan sähköisellä luvalla, joka aktivoidaan syöttämällä käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjätunnukset ja salasanat saadaan Autodatalta tai sen valtuuttamalta edustajalta tilauspohjaisesti.

Käyttämällä Autodatan tietokantaa ja maksamalla tilausmaksun sitoudut noudattamaan tämän käyttöoikeuden käyttöehtoja. Vastineeksi Autodata myöntää sinulle käyttöoikeuden, jolla voit käyttää Autodatan tietoja seuraavien käyttöehtojen mukaisesti:

  1. Määritelmät

Tässä käyttöoikeudessa käytettynä seuraavilla sanoilla on seuraavat merkitykset:

Autodatan tiedot” tarkoittaa Autodatan keräämiä tietoja, jotka on julkaistu Autodatan verkkosivuston Tilausalueella.

Autodatan verkkosivusto” tarkoittaa osoitteessa workshop.autodata-group.com olevaa sivustoa tai muuta samankaltaista sivustoa, josta Autodata saattaa ilmoittaa sinulle.

Immateriaalioikeudet” tarkoittaa mitä tahansa patentteja, tekijänoikeuksia, malleja, käyttömalleja, tavaramerkkejä, tuotenimiä, verkkotunnuksia, tietokantaoikeuksia, tietotaitoon liittyviä oikeuksia, luottamuksellisia tietoja ja kaikkia muita immateriaali- ja teollisuusomaisuuksia ja vastaavia, olivat ne rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tai vastaavia oikeuksia, jotka on määritetty minkä tahansa maan lainsäädännössä.

”Käyttöoikeussopimus” tarkoittaa tätä Käyttäjän tilauksen käyttöoikeutta / Tuotteen käyttöehtoja.

Rekisteröintilomake” tarkoittaa lomaketta (sähköistä tai muussa muodossa olevaa), joka täytetään ilmoittamalla omat tietosi, Tilauskausi ja maksettava Tilausmaksu; mikäli Käyttöoikeuden ja Rekisteröintilomakkeen välillä on ristiriita, noudatetaan tämän Käyttöoikeussopimuksen ehtoja.

Tilausalue” tarkoittaa sitä osaa Autodatan verkkosivustosta, jonne pääsee vain antamalla kelvollinen käyttäjätunnus ja salasana ja joka sisältää Autodatan tiedot.

Tilausmaksu” tarkoittaa sinun ja Autodatan välillä sovittua summaa, joka on mainittu rekisteröintilomakkeessa.

Tilauskausi” tarkoittaa kautta, jolta olet maksanut Tilausmaksun päästäksesi käyttämään Autodatan tietoja Rekisteröintilomakkeessa määritetyin tavoin.

Sinä” tarkoittaa organisaatiota, joka maksaa käyttöoikeudesta Autodatan tietoihin.

Sinun” viittaa tähän samaan tahoon.

  1. Käyttöoikeuden myöntäminen

2.1. Asianmukaisesti täytetyn rekisteröintilomakkeen vastaanotettuaan ja tarkistettuaan (ja vastaanotettuaan) Autodatalle maksamasi Tilausmaksun Autodata myöntää Sinulle vain verkossa toimivan käyttöoikeuden Tilausalueelle ja myöntää sinulle ei-yksinoikeudellisen, siirrettävissä olemattoman rajoitetun käyttöoikeuden tarkastella Tilausalueella olevia Autodatan tietoja Tilauskauden ajan tämän Käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti.

2.2. Kohdan 2.1 mukaisesti myönnetty Käyttöoikeus myönnetään yhdelle fyysiselle sijainnille tai osoitteelle, joka on ilmoitettu Rekisteröintilomakkeessa, ja se kattaa Autodatan tietojen tarkastelun yhdellä, kyseisessä sijainnissa käytössä olevalla Internetiin yhdistetyllä laitteella milloin tahansa. Sinulle myönnetään yksittäinen käyttäjätunnus ja salasana, ja sinun tulee varmistaa, että tällainen käyttäjätunnus ja salasana ei päädy minkään kolmannen tahon tietoon tai että niitä käytetään vain näiden Käyttöehtojen sallimalla tavalla. Suostut vapauttamaan Autodatan kaikista Autodatalle tai kolmansille osapuolille koituvista menetyksistä, korvausvastuista, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että et ole noudattanut tätä velvoitetta. Ilmoitat Autodatalle välittömästi kirjallisesti, jos salasanan turvallisuus on vaarantunut.

2.3. Oikeus Autodatan tietojen tarkastelemiseen kohdan 2.2 mukaisen sijainnin muilla Internetiin yhdistetyillä laitteilla myönnetään Autodatan harkinnasta, ja sitä koskee ylimääräisten Rekisteröintilomakkeiden ja lisätilausmaksujen täyttövelvoite, mitä vastaan myönnetään lisää käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

2.4. Voit käyttää Autodatan tietoja vain viitteellisenä tietolähteenä moottoriajoneuvojen kunnossapito- ja korjaustarkoituksiin.

2.5. Vain Sinä ja Sinun työntekijäsi ovat valtuutettuja käyttämään Autodatan Sinulle antamaa käyttäjätunnusta ja salasanaa kohdan 2.2 mukaisesti, ja Sinä et paljasta tai anna lupaa paljastaa käyttäjätunnusta ja salasanaa millekään muulle osapuolelle.

2.6. Et saa käyttää, kopioida, ladata, vuokrata, lainata, liisata, myydä, jakaa, välittää tai muulla tavoin siirtää mitään Autodatan tietoja tai mitään kopiota, muokkausta, käännöstä tai versiota Autodatan tiedoista pois lukien lain sallimat tai tässä Käyttöoikeussopimuksessa erikseen määritellyt tavat. Et indeksoi hakukoneella tai muutoin käytä Autodatan tietoja manuaalisesti tai automatisoidusti jäljentääksesi mitään Autodatan tietojen osaa missään muodossa. Et saa johtaa lähdekoodia, purkaa, takaisinmallintaa tai luoda johdannaisteoksia Autodatan tietojen tai niiden osien perusteella.

2.7. Tilauskauden aikana ja 12 kuukauden ajan sen päättymisestä (mistä tahansa syystä) Sinun on sallittava Autodatan ja sen edustajien kaikkina kohtuullisina ajankohtina ja kohtuullisesti etukäteen annetun ilmoituksen perusteella tarkistaa kaikki paikat ja niissä olevat tietokonevälineet, joilla Autodatan tietoja käytetään (tai käytettiin), sekä kaikki tietueet tämän Käyttöoikeussopimuksen mukaisesti sen varmistamiseksi, että noudatat tämän Käyttöoikeussopimuksen määräyksiä.

2.8. Hyväksyt sen, että Autodata voi seurata Tilausalueen käyttöäsi verkossa esimerkiksi tämän kappaleen 2 määräysten noudattamisen varmistamiseksi tai Autodatan verkkosivustoon liittyvien tilastotietojen keräämiseksi. Jos Autodata pystyy kohtuudella osoittamaan, että käytät Tilausaluetta muulla tavoin kuin tämän Käyttöoikeussopimuksen mukaisesti, Autodatalla on oikeus välittömästi keskeyttää tai irtisanoa Tilausalueen käyttöoikeutesi ilman velvoitetta hyvittää Sinulle mitään osaa Tilausmaksusta.

2.9. Hyväksyt, että käyttäessäsi Tilausaluetta voit halutessasi lähettää Tilausalueelle palvelun käytön helpottamiseksi tiettyjä Sinuun tai Sinun asiakkaisiisi tai kaupallisiin kumppaneihisi liittyviä tietoja (mukaan lukien fyysisen sijaintisi tiedot, Tilausaluetta käyttävien työntekijöidesi nimet, asiakkaidesi tai kaupallisten kumppaniesi omistamien moottoriajoneuvojen merkit ja mallit jne.). Tällaiset tiedot pysyvät omaisuutenasi kaikkina ajankohtina, ja voit päättää poistaa tällaiset tiedot Tilausalueelta milloin tahansa. Lähettämällä tällaisia tietoja Tilausalueelle hyväksyt, että Autodata tallentaa kopion tällaisista tiedoista. Autodata noudattaa kaikkia tällaisten tietojen käsittelyyn liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia ja takaa tällaisten tietojen yksityisyyden kaikkina ajankohtina.

2.10. Et saa käyttää (tai sallia kolmannen osapuolen käyttää) Autodatan tietoja sellaisten moottoriajoneuvojen kunnossapitoon tai korjaamiseen, joita voidaan perustellusti epäillä käytettävän sotilaallisiin tarkoituksiin tai joukkotuhoaseiden kuljetuksen tai varastointiin tai muutoin Euroopan unionin tai muiden tahojen asetusten vastaisesti. Sinun tulee välittömästi ilmoittaa Autodatalle kirjallisesti, jos havaitset tai epäilet, että Sinulle annettuja Autodatan tietoja tai Tilausalueen käyttöoikeuttasi on käytetty tällä tavalla.

2.11. Sinun on noudatettava kaikkia soveltuvia lakeja ja asetuksia, jotka ovat voimassa ajoittain paikassa, josta käytät Autodatan tietoja ja Tilausaluetta, etkä saa käyttää Autodatan tietoja (tai sallia niiden käyttöä) laittoman toiminnan yhteydessä.

  1. Kesto

3.1. Ellei Autodata irtisano sitä edellä olevan kohdan 2.8 tai alla olevan kohdan 6.2 mukaisesti, tämä Käyttöoikeussopimus astuu voimaan sinä päivänä, jolloin Autodata myöntää sinulle käyttäjätunnuksen ja salasanan Tilausalueen käyttöä varten, ja se jatkuu Tilauskauden loppuun asti.

3.2. Ellemme saa sinulta ilmoitusta Tilauskauden (ja sen mahdollisten myöhempien uusimisten) viimeisen 30 voimassaolopäivän aikana, että haluat irtisanoa tämän Käyttöoikeussopimuksen, tämä Käyttöoikeussopimus uusitaan automaattisesti seuraavaksi 12 kuukauden Tilauskaudeksi tai soveltuvissa tapauksissa sopimuksessasi määritellyksi ajanjaksoksi, ja sinun on maksettava siitä maksu. Tämä maksu veloitetaan automaattisesti miltä tahansa maksuvälineeltä, jonka olet meidät valtuuttanut säilyttämään tiedoissamme, tai tarvittaessa kanavalta, jonka kautta ostit tilauksesi, tai muussa tapauksessa Sinulle lähetetään lasku. Jos et maksa uutta tilausmaksua tämän Käyttöoikeussopimuksen uusimisesta sen erääntyessä, Autodata voi keskeyttää tai irtisanoa Tilausalueen käyttöoikeutesi.

3.3. Autodata voi muuttaa Tilausmaksua tai muita tämän Käyttöoikeussopimuksen mukaisia ​​tai siihen liittyviä maksuja tai veloituksia ilmoittamalla Sinulle asiasta kirjallisesti (mukaan lukien sähköinen viestintä tai sähköposti).

  1. Takuut ja korvausvelvollisuudet

4.1. Autodata on koonnut Autodatan tiedot ajoneuvojen ja komponenttien valmistajien toimittamista tiedoista sekä Autodatan suorittamien testien tuloksista, ja niiden käyttäjiltä odotetaan asianmukaista taitoa ja pätevyyttä. Tällaisten tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan kaikella kohtuullisella huolellisuudella. Siitä huolimatta Autodata ei takaa, että Autodatan tiedot ovat täydellisiä tai oikeita, eikä Autodata ole korvausvastuussa Autodatan tietojen virheellisyydestä tai epätäydellisyydestä lain sallimassa enimmäislaajuudessa.

4.2. Autodatan tiedot on kerätty käytettäväksi eurooppalaisten määritelmien mukaisesti valmistettujen ajoneuvojen kanssa. Sinun tulee huomioida, että Euroopan ulkopuolisissa maissa mallien nimet ja kuvaukset sekä niihin liittyvät tekniset tiedot voivat poiketa Autodatan tiedoissa luetelluista.

4.3. Ellei ajoneuvon valmistaja ole niin erikseen ilmoittanut, Autodata ei suosittele lisäaineiden, puhdistusaineiden tai hoitoaineiden käyttöä. Autodata ei ota vastuuta sellaisten lisäaineiden käytöstä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ja mahdollisesti mitätöidä ajoneuvon takuun.

4.4. Autodatan tiedot toimitetaan “SELLAISENAAN”, ja kaikki nimenomaiset ​​tai oletetut, lakisääteiset tai muut (mukaan lukien rajoituksetta ne, jotka liittyvät täsmällisyyteen, täydellisyyteen, ajanmukaisuuteen, loukkaamattomuuteen, kaupaksi kelpaavuuteen tai sopivuuteen tiettyyn tarkoitukseen (ilmoitettu tai ilmoittamaton) minkä tahansa tuotteen osalta) ehdot tai takuut suljetaan pois.

4.5. Autodata pyrkii kohtuullisessa määrin varmistamaan, että Autodatan verkkosivusto ei sisällä tietokoneviruksia, troijalaisia tai muuta haitallista koodia. Sinun tulee kuitenkin varmistaa, että käytät asianmukaista ja ajan tasalla olevaa virustorjuntaohjelmistoa. Autodata ei ole korvausvastuussa mistään tietokonevirusten tai muun haitallisen koodin aiheuttamista vahingoista.

4.6. Autodata pyrkii kohtuullisessa määrin varmistamaan, että Autodatan sivusto on käytettävissä. Joissakin harvinaisissa tapauksissa sitä käyttävien käyttäjien määrä saattaa hidastaa sen toimintaa, ja toisinaan se voi olla tilapäisesti poissa käytöstä huollon tai korjauksen ajan. Vaikka Autodata pyrkiikin varoittamaan käyttäjiä aikataulun mukaisista huoltokatkoista, Autodata ei takaa, että sivusto on käytettävissä kaikkina ajankohtina. Autodata ei lain sallimassa enimmäislaajuudessa ota korvausvastuuta siitä, että käyttäjät eivät pääse käsiksi Autodatan tietoihin tai että Autodatan sivusto toimii hitaasti.

4.7. Ainoa oikeussuojakeinosi ja Autodatan koko korvausvastuu on määritelty tässä Käyttöoikeussopimuksessa, eikä Autodata ole missään tapauksessa vastuussa Sinulle tai kenellekään muulle henkilölle tulonmenetyksistä, todellisten tai odotettujen voittojen menetyksestä riippumatta siitä, aiheutuuko niitä liiketoiminnan normaalin kulun aikana tai muuten (mukaan lukien rajoituksetta sopimustulojen menetys), rahan käytön menetyksestä, odotettujen säästöjen menetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, tilaisuuden menetyksestä, goodwill-arvon menetyksestä, maineen menetyksestä tai vahingoittumisesta, tietojen katoamisesta tai vahingoittumisesta, hallinta- tai hallintoajan menetyksestä, juridisista ja muista asiantuntijapalkkioista ja -kuluista tai mistä tahansa epäsuorasta tai välillisestä menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu suoraan tai epäsuorasti tämän Käyttöoikeussopimuksen aihepiiristä tai Autodatan sivuston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Autodatan sivustoa.

4.8. Vapautat täten Autodatan kaikesta korvausvastuusta, kustannuksista (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut), vahingoista, menetyksistä, toimista, vaateista tai menettelyistä, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti Sinun (tai Sinun työntekijöidesi tai minkä tahansa kolmannen osapuolen, jolle Sinä tai Sinun työntekijäsi ovat myöntäneet pääsyn Autodatan tietoihin) luvattomasta Autodatan tietojen tai Autodatan sivuston käytöstä, olipa tämä sitten tämän Käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaista tai muunlaista. Toimitat Autodatalle kaikki hallussasi tai hallinnassasi olevat todisteet tai tiedot, joita Autodata kohtuudella pyytää koskien Autodatan tietojen käyttöäsi siinä tapauksessa, että Autodatalle esitetään haaste, korvausvaatimus tai valitus, joka liittyy Autodatan tietojen käyttöösi.

4.9. Tässä käyttöoikeussopimuksessa määritettyjä tai lain edellyttämiä poikkeuksia lukuun ottamatta Autodatan tiedoille tai Autodatan sivustolle ei anneta muita (suoria tai epäsuoria) takuita.

Mikään tässä sopimuksessa ei sulje pois tai rajoita kummankaan osapuolen vastuuta laiminlyönnistä johtuvista kuolemantapauksista tai henkilövahingoista tai vilpillisestä harhaanjohtamisesta tai sellaisesta korvausvastuusta, jota ei voida sulkea pois lailla.

  1. Oikeudet Autodatan tietoihin

5.1. Kaikki Autodatan tietojen immateriaaliomaisuusoikeudet kuuluvat Autodata Limitedille ja/tai sen käyttöoikeuden myöntäjille. Sinulla ei ole Autodatan tietoihin muita oikeuksia kuin tässä Käyttöoikeussopimuksessa ja Rekisteröintilomakkeessa myönnetyt oikeudet, ja kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty Sinulle, Autodata pidättää itsellään.

5.2. Autodatan tietoihin sisältyvän tekijänoikeus- ja tietokantaoikeuksia koskevan ilmoituksen on aina oltava erottamaton osa Autodatan tietoja ja kaikkia sallittuja kopioita.

5.3. AUTODATA ja Autodata-logo ovat Autodata Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

5.4. Täten luovutat (ja toimitat luovutuksen kaikilta työntekijöiltäsi) veloituksetta Autodatalle kaikki oikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet) mihin tahansa moottoriajoneuvojen korjaukseen ja kunnossapitoon liittyvään sisältöön, jonka toimitat tai tuot saataville (esim. sähköpostitse tai julkaisemalla Autodatan käyttäjäfoorumeilla tai vastaavissa muissa Autodatan omistamissa tai ylläpitämissä julkisissa paikoissa) Autodatalle ja joka täydentää Autodatan tietoja.

  1. Yleistä

6.1. Et saa siirtää, luovuttaa, alilisensoida tai muutoin luovuttaa tätä Käyttöoikeussopimusta tai sen osaa tai mitään siitä johtuvia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi ilman Autodatan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

6.2. Mikäli et noudata tämän Käyttöoikeussopimuksen ehtoja, Autodatalla on oikeus irtisanoa tämä Sinulle myönnetty Käyttöoikeussopimus välittömästi ilman erillistä ilmoitusta. Kun tämä Käyttöoikeussopimus päättyy mistä tahansa syystä, kaikki sinulle tämän Käyttöoikeussopimuksen perusteella myönnetyt oikeudet lakkaavat.

6.3. Suostut siihen, että Autodata tallentaa maksutietosi tulevien tilausmaksujen maksamisen mahdollistamiseksi. Autodata noudattaa kaikki tietosuojalakeja henkilötietojesi säilytyksessä ja käsittelyssä.

6.4. Autodata voi ajoittain päivittää tämän Käyttöoikeussopimuksen ehtoja ilmoittamalla Sinulle asiasta kirjallisesti (mukaan lukien sähköisen viestinnän avulla tai sähköpostitse).

6.5. Jos jokin tämän Käyttöoikeussopimuksen ehto julistetaan mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämän Käyttöoikeussopimuksen muut määräykset pysyvät täysin voimassa.

6.6. Minkään tässä Käyttöoikeussopimuksessa ei katsota muodostavan kumppanuutta Osapuolten välille tai muodostavan millekään Osapuolelle asemaa toisen Osapuolen edustajana.

6.7. Mitään tässä Käyttöoikeussopimuksessa ei ole tarkoitettu antamaan mitään etua millekään kolmannelle osapuolelle (riippumatta siitä, olisiko tällainen etu syntynyt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 -lain tai muun lain perusteella), eikä mikään kolmas osapuoli voi panna mitään ehtoa täytäntöön.

6.8. Tämä Käyttöoikeussopimus ja Rekisteröintilomake muodostavat koko sopimuksen Sinun ja Autodatan välillä, ja ne korvaavat kaikki aiemmat Sinun ja Autodatan väliset järjestelyt, yhteisymmärrykset ja sopimukset, jotka liittyvät Autodatan tietoihin. Siltä osin kuin tämän Käyttöoikeussopimuksen ja Rekisteröintilomakkeen välillä on ristiriita, sovelletaan tämän Käyttöoikeussopimuksen ehtoja.

6.9. Tähän Käyttöoikeussopimukseen sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja ja sitä tulkitaan niiden mukaisesti, ja Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on ei-yksinomainen toimivalta.

  1. Evästeet

7.1. Evästeiden avulla voimme tunnistaa laitteesi tai sinut, kun olet kirjautunut sisään. Autodata käyttää ehdottoman välttämättömiä evästeitä mahdollistaakseen liikkumisesi sivustolla ja tarjotakseen joitakin perusominaisuuksia. Käytämme evästeitä verkkosivuston toiminnallisuuden parantamiseksi. Käytämme evästeitä myös verkkosivustomme suorituskyvyn parantamiseksi, jotta saat paremman käyttäjäkokemuksen. Emme myy evästeiden keräämiä tietoja.

7.2. Hyväksyt sen, että Autodata tallentaa evästeitä laitteellesi tai laitteillesi kohdassa 7.1. ilmoitettuja käyttötarkoituksia varten.

7.3. Huomaathan, että jos päätät poistaa evästeet käytöstä tai poistaa evästeet kokonaan, tämä saattaa estää sinua hyödyntämästä sovellusta mahdollisimman tehokkaasti, ja kaikki sovelluksen toiminnot eivät välttämättä toimi.

7.4. Jos haluat lisätietoja käyttämistämme evästeistä, ota yhteyttä Autodataan osoitteessa https://www.autodata-group.com/global/contact-us/ tai tutustu evästekäytäntöömme osoitteessa https://www.autodata-group.com/corporate/privacy-policy/.

  1. Tietosuoja

8.1. Autodata ja Sinä sovitte, että liitteenä olevan Suunnitelma 1 – tietosuojasuunnitelma määräykset sitovat osapuolia niiden omien tietosuoja- ja tietoturvavelvoitteidensa suhteen.

SUUNNITELMA 1 – TIETOSUOJASUUNNITELMA

Termeillä ”henkilötiedot”, ”rekisterinpitäjä”, ”käsittelijä”, ”käsittely” ja ”rekisteröity” on soveltuvin osin samat merkitykset kuin mitä niille on määritetty Asetuksessa (määritetty alla).

”Autodatan tietojen säilytyskäytäntö” tarkoittaa Autodatan määrittämää henkilötietojen säilytyskäytäntöä siinä muodossa kuin Autodata sitä ajoittain päivittää.

”Henkilötietosi” tarkoittaa Ajoneuvon tiedot pois lukien kaikkia henkilötietoja missä tahansa muodossa tai välineessä, jotka (i) toimitetaan Autodatalle tai joihin Autodatalle on myönnetty käyttöoikeus joko sinun taholtasi tai muuten tämän Käyttöoikeussopimuksen yhteydessä tai jotka (ii) Autodata tai sen puolesta toimiva taho on tuottanut tai luonut tähän Käyttöoikeussopimukseen liittyen ja joita (iii) Autodata käsittelee puolestasi.

”Tietosuojasuunnitelma” tarkoittaa tätä tietosuojasuunnitelmaa.

”Tietosuojalaki” tarkoittaa Direktiiviä (siinä muodossa kuin sitä muokataan tai korvataan ajoittain) ja Asetusta sekä Data Protection Act 2018 -tietosuojalakia.

”Direktiivi” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (direktiivi 2002/58/EY).

”Asetus” tarkoittaa joko Ison-Britannian tai EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

”Ilmoitettava tietomurto” tarkoittaa Henkilötietojesi luvatonta tai laitonta käsittelyä, paljastamista tai käyttöä ja/tai Henkilötietojesi tahatonta tai laitonta tuhoamista, katoamista, muuttamista tai turmeltumista.

”Valvontaviranomainen” tarkoittaa mitä tahansa toimivaltaista tietosuojaviranomaista, jonka toimivallan alla Sinä olet Henkilötietojesi osalta ja jonka alueella Autodata tarjoaa Palveluita.

”Ajoneuvon tiedot” tarkoittavat mitä tahansa ajoneuvon rekisteritunnusta, ajoneuvon tunnusnumeroa tai mitä tahansa tietoja, jotka liittyvät ajoneuvoon tai ajoneuvon korjaamiseen missä tahansa muodossa tai millä tahansa välineellä, mukaan lukien kuvissa tai kuvaformaateissa näkyvät ajoneuvon rekisteritunnus tai ajoneuvon tunnusnumero.

1.1. Osapuolet sopivat, että seuraavat tiedot täyttävät asetuksen tietovaatimukset.

Käsittelyn aihe – ajoneuvojen huolto-, kunnossapito- ja korjaustiedot sekä tämän Käyttöoikeussopimuksen mukaisten sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

Käsittelyn kesto – käyttöoikeussopimuksen voimassaoloaika päättymiseen saakka tai kun Autodata käsittelemiä henkilötietoja ei enää tarvita Käyttöoikeussopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tai muiden perusteltujen intressien vuoksi tai Autodatan tietojen säilytyskäytännön mukaisesti.

Käsittelyn luonne – asiakkaan asiakkaiden henkilötietojen käsittely ajoneuvojen huoltoa, kunnossapitoa ja korjausta varten. Henkilötiedot ovat Sinun ja Sinun valtuuttamiesi, nimittämiesi tai hyväksymiesi korjaajien, teknisten asiantuntijoiden tai kolmansien osapuolien antamia tietoja.

Käsittelyn tarkoitus – ajoneuvojen huollon, kunnossapidon ja korjauksen sekä niihin liittyvien palveluiden mahdollistaminen sekä Autodatan Käyttöoikeussopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen.

Henkilötietojen tyyppi – ajoneuvon rekisteritunnus ja/tai Ajoneuvon tunnusnumero

Rekisteröityjen luokat – ajoneuvojen omistajat

1.2. Sinä ja Autodata hyväksytte täten, että tämän Käyttöoikeussopimuksen tarkoituksissa Henkilötietojesi käsittelijä on Autodata (ja jokainen sallittu alihankkija). Epäselvyyksien välttämiseksi sekä sinä että Autodata olette kumpikin itsenäisiä Ajoneuvon tietojen rekisterinpitäjiä.

1.3. Autodata rekisterinpitäjänä toimiessaan

1.3.1. käsittelee Henkilötietojasi vain voidakseen täyttää tämän Käyttöoikeussopimuksen mukaiset velvoitteensa Autodatan tietojen säilytyskäytännön mukaisesti ja/tai siihen soveltuvien lakien edellyttämällä tavalla (edellyttäen, että Autodata ilmoittaa sinulle tästä laillisesta vaatimuksesta ennen käsittelyä, ellei kyseinen laki kiellä tätä merkittävistä yleisen edun mukaisista syistä)

1.3.2. varmistaa, että kaikki työntekijät, joilla on pääsy Henkilötietoihisi, ovat sitoutuneet asianmukaisiin luottamuksellisuuden säilytysvelvoitteisiin

1.3.3. ylläpitää kaikkia asianmukaisia ​​teknisiä ja organisatorisia toimia Henkilötietojesi turvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisten toimien on oltava Autodatan soveltuvien IT- ja/tai tietoturvakäytäntöjen mukaisia

1.3.4. mahdollisuuksien mukaan auttaa sinua täyttämään velvoitteensa vastata pyyntöihin rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä, jotka on määritelty Direktiivissä ja Asetuksen III luvussa (Rekisteröidyn oikeudet)

1.3.5. Valtuutat Autodatan ottamaan tarvittaessa käyttöön alikäsittelijöitä palveluiden tarjoamiseksi ja/tai kuten osoitteessa https://www.solera.com/sub-processors-of-data-subject-to-gdpr/ on mainittu, ja valtuutat myös Amazon Web Services EMEA SARL:n ja Microsoft Ireland Operations Limitedin. Voit pyytää ilmoitusta alikäsittelijöiden lisäämisestä; mikäli mahdollista, Autodata ilmoittaa ehdotetuista muutoksista vähintään viisitoista (15) päivää etukäteen.  Jos Sinulla on perusteltu syy uskoa, että ehdotettu alikäsittelijä vaikuttaisi haitallisesti Henkilötietojesi suojaukseen, sinun tulee ilmoittaa asiasta Autodatalle ja järjestää tapaaminen johdon kanssa asiasta keskustelemiseksi.  Osapuolet suostuvat tekemään hyvässä uskossa yhteistyötä kohtuullisen ratkaisun löytämiseksi.  Vahvistat, että Autodata on osa palveluita tarjoavien yritysten muodostamaa maailmanlaajuista verkostoa.  Autodata myöntää, että Autodatan palveluihin tallennettuja henkilötietojasi säilytetään vain palvelimilla, jotka sijaitsevat ETA-alueella, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä, kun taas alikäsittelijät voivat käyttää henkilötietojasi muista maista.

Autodata tekee kirjallisen sopimuksen kunkin alikäsittelijän kanssa. Tällainen sopimus sisältää Henkilötietojesi suojaamista koskevia velvoitteita, jotka vastaavat tässä asiakirjassa esitettyjä velvoitteita.  Jos pääsy Henkilötietoihisi tarkoittaa soveltuvan tietosuojalain mukaista siirtoa (i) EU- tai ETA-alueen ulkopuoliseen maahan ja (ii) maahan, jonka on todettu toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä (mukaan lukien EU:n komissio ja Sveitsin liittovaltion Tietosuoja- ja tiedotusvaltuutettu) takaavan riittämättömän tietosuojatason, Autodata varmistaa, että tällaiset siirrot dokumentoidaan “standardisopimuslausekkeilla henkilötietojen siirtämisestä kolmansissa maissa toimiville käsittelijöille” 5. helmikuuta 2010 tehdyn komission päätöksen 2010/87/EU tai myöhempien EU:n komission hyväksymien vastaavien sopimusten mukaisesti (”Mallisopimus”), joka on integroitu kaikkiin ylimääräisiin organisatorisiin, sopimuksellisiin ja teknisiin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen olennaisesti vastaavan suojaustason takaamiseksi. Jos ja siinä määrin kuin tämän Tietosuojasuunnitelman ja Mallisopimuksen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan Mallisopimuksen ehtoja

1.3.7. kohtuullisin pääsyjärjestelyin ja luottamuksellisten, kaupallisesti arkaluonteisten tai etuoikeutettujen tietojen paljastamista lukuun ottamatta sallii Sinun tai ohjauksessasi toimivan kolmannen osapuolen tarkastajan suorittavan omalla kustannuksellasi Autodatan tietosuojamenettelyitä koskevia tietosuoja-auditointeja, -arviointeja ja -tarkastuksia, jotka liittyvät Autodatan tämän kohdan 1.3 noudattamiseen. Epäselvyyksien välttämiseksi tämän lausekkeen mukaiset tarkistus-, käyttö- ja tarkastusoikeutesi rajoittuvat vain Autodatan asiakirjoihin ja tietueisiin, eivätkä ne koske Autodatan fyysisiä tiloja.

1.3.8. ilmoittaa sinulle kirjallisesti niin pian kuin kohtuudella mahdollista, jos se saa tietoonsa Ilmoitettavan tietomurron, ja auttaa sinua reagoimaan siihen ja lieventämään sitä. Autodata ylläpitää lokitiedostoa Ilmoitettavista tietomurroista.

1.3.9. auttaa sinua noudattamaan Asetuksen artiklaa 35 (Tietosuojavaikutusten arviointi) ja 36 (Ennakkokuuleminen) ehdotetun uudenlaisen käsittelyn osalta Tietosuojalain mukaisesti

1.3.10. pois lukien lain tai Autodatan tietojen säilyttämiskäytännön edellyttämissä tapauksissa, tämän Käyttöoikeussopimuksen päättyessä tai loppuessa mistä tahansa syystä joko tuhoaa kaikki Henkilötietosi tai siirtää ne Sinulle tai nimetylle kolmannelle osapuolelle (yhteisesti sovitussa muodossa ja yhteisesti sovitulla menetelmällä)

1.3.11. Huolimatta siitä, mitä Käyttöoikeussopimuksessa toisin määrätään, Autodatan kokonaisvastuu Sinulle tämän kohdan 1.3 mukaisesti ja kaikki Autodatan tietosuojalain mukaiset tietosuojavelvoitteet rajoittuvat 20 000 puntaan sopimusvuotta kohti, ja se ei missään tapauksessa ylitä 50 000 punnan yhteissummaa Käyttöoikeussopimuksen koko voimassaoloaikana ja sen jälkeen. Tässä lausekkeessa ”Sopimusvuosi” tarkoittaa jokaista 12 kuukauden ajanjaksoa, joka seuraa Käyttöoikeussopimuksen alkamispäivää tai sen vuosipäivää, ja siihen sisältyvät sellaiset 12 kuukauden ajanjaksot, jotka jatkuvat Käyttöoikeussopimuksen päättämisen tai loppumisen jälkeen.

1.4. Sinä rekisterinpitäjänä vakuutat täten

1.4.1. että Henkilötietojesi käsittely tapahtuu kaikkien Tietosuojalakien mukaisesti ja että Autodatan suorittama Henkilötietojesi käsittely tämän Käyttöoikeussopimuksen mukaisesti ei riko Tietosuojalakia

1.4.2. että Autodatalle annetut Henkilötietosi ovat paikkansa pitäviä ja että niitä päivitetään tarpeen mukaan jatkuvan oikeellisuuden varmistamiseksi

1.4.3. että tässä Tietosuojasuunnitelmassa tarkoitettuja henkilötietoja lukuun ottamatta suostut olemaan luovuttamatta Autodatalle muita henkilötietoja ilmoittamatta ensin asiasta Autodatalle ja allekirjoittamatta niitä koskevia erillisiä kirjallisia ehtoja Autodatan kanssa. Rajoittamatta edellä mainitun yleisluontoisuutta takaat ja vakuutat myös, i) että et anna Autodatalle etkä pyydä Autodataa käsittelemään henkilötietojen tyyppejä ja luokkia, jotka on lueteltu tai määritelty tai joihin on viitattu Asetuksen artikloissa 8–10 (yhdessä ”Korkean riskin henkilötiedot”) ja ii) että et anna Autodatalle tai välitä Autodatalle henkilötietoja, joista Autodata ei tiedä, ei ole tietoinen tai joita ei ole nimenomaisesti määrätty tässä Tietosuojasuunnitelmassa, ja että et syötä soveltuvin osin mitään henkilötietoja asiaankuuluviin Autodata-tuotteisiin ja/tai -palveluihin upotettuihin vapaisiin tekstikenttiin etkä sisällytä henkilötietoja liitteisiin ja/tai kuviin, jotka ajoittain lähetetään Autodatan järjestelmiin

1.4.4. että Sinä pidät ja määräät työntekijäsi, urakoitsijasi ja/tai edustajasi pitämään turvassa Palveluihin pääsyyn käytetyt kirjautumistiedot ja että olet vastuussa Palvelujen käytöstä tällaisten kirjautumistietojen kautta. Vakuutat lisäksi, että nämä tahot ilmoittavat Autodatalle viipymättä kaikista kirjautumistietojen luvattomasta käytöstä ja muista tietoturvaloukkauksista, mukaan lukien kirjautumistietojen katoaminen, varkaus ja luvaton paljastuminen, ja että Palveluihin pääsevät vain valtuutetut työntekijät valtuutetuilta sivustoilta, jotka Autodata on hyväksynyt (”Valtuutetut sivustot”), ja sinun tulee ylläpitää kirjallista, ajan tasalla olevaa luetteloa Palveluita ja Valtuutettuja sivustoja käyttävistä työntekijöistä ja toimittaa luettelo Autodatalle 10 päivän kuluessa Autodatan kirjallisesta pyynnöstä minä tahansa ajankohtana

1.4.5. että Sinä omalla kustannuksellasi huolehdit ja määräät työntekijäsi, urakoitsijasi ja/tai edustajasi suorittamaan tai huolehtimaan kaikista sellaisista lisätoimista ja asioista, jotka voivat olla kohtuudella ajoittain tarpeellisia sen varmistamiseksi, että jompikumpi osapuoli noudattaa Tietosuojalakia, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen asianmukaisten Autodata-ohjelmistojen tai -järjestelmien nopea asennus ja/tai päivitys viimeisimpään Autodata-julkaisuun tai -versioon.

1.5. Vahvistat, että Autodata on riippuvainen Sinusta saadakseen ohjeita siitä, missä määrin Autodatalla on oikeus käyttää ja käsitellä Henkilötietojasi. Näin ollen Autodata ei ole korvausvastuussa, ja Sinun tulee välittömästi pyynnöstä vapauttaa Autodata täysimääräisesti kaikista kustannuksista, korvausvaatimuksista, kanteista, vaateista, kuluista (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja hyvitykset täyden vastuuvapautuksen perusteella), tappioista (mukaan lukien välilliset menetykset, tietojen menetys tai vahingoittuminen, maineen, goodwill-arvon ja voittojen menetys), toimenpiteistä, menettelyistä ja korvausvastuista, jotka kohdistuvat Autodataan tai joista Autodata voi joutua vastuuseen rekisteröidyn tai Valvontaviranomaisen nostaman, Autodatan toimista tai laiminlyönneistä johtuvan kanteen vuoksi siltä osin kuin tällainen toimi tai laiminlyönti johtui antamistasi ohjeista.

1.6. Sinun tulee välittömästi pyynnöstä vapauttaa Autodata täysimääräisesti kaikista kustannuksista, vaateista, kanteista, kuluista (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja hyvitykset täyden vastuuvapautuksen perusteella), tappioista (mukaan lukien välilliset menetykset, tietojen menetys tai vahingoittuminen, maineen, goodwill-arvon ja voittojen menetys), toimenpiteistä, menettelyistä ja korvausvastuista, jotka kohdistuvat Autodataan tai sen tytäryhtiöihin tai jotka niille aiheutuvat siitä syystä, että Sinä tai jokin Sinun nimeämäsi kolmas osapuoli ei ole noudattanut mitä tahansa lausekkeen 1.4 ja/tai Tietosuojalain määräystä Henkilötietojesi osalta.

1.7. Siltä osin kuin tämän Tietosuojasuunnitelman ja muiden Käyttöoikeussopimuksen osien välillä on ristiriitaa, tämä Tietosuojasuunnitelma on voimassa, etusijalla ja hallitsevassa asemassa. Tämä Tietosuojasuunnitelma ja sen mukaiset velvoitteet pysyvät voimassa Käyttöoikeussopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen riippumatta siitä, miten se tapahtuu tai aiheutuu.