Skip to main content
25 syyskuun, 2023

Sähkövallankumouksen omaksuminen: Miten menestyt autoteollisuuden muutosmyrskyssä

Sähkövallankumouksen odotus yltää jo kaikille autoteollisuuden osa-alueille. Kaikki toimijat – pienistä varaosakauppiaista maailman suurimpiin autonvalmistajiin – odottavat kauaskantoista ja moniulotteista muutosta.

Helmikuussa 2023 Euroopan parlamentti synnytti koko autoteollisuutta järkyttäneen hyökyaallon hyväksymällä lain, joka kieltää bensiini- ja dieselautojen myynnin vuodesta 2035 lähtien. Automyyntiin kohdistuvan uhkan ohella tämä kielto nopeuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaa Euroopan unionin alueella, mikä puolestaan edelleen kiihdyttää siirtymää sähköautoihin, vaikka viime vuosien aikana jo otettiin käyttöön entistäkin tiukemmat päästönormit. Kannustimet sekä sähköautosiirtymään että teollisuuden kestävään kehitykseen tulevat vain lisääntymään.

Muutoksen polttopisteessä on esimerkiksi Saksa, jonka teollisuus perustuu kaikkein eniten juuri fossiilisia polttoaineita käyttäviin ajoneuvoihin. Saksa on kuitenkin solminut Euroopan komission kanssa sopimuksen, joka sallii ilmastoneutraaleja e-polttoaineita käyttävien ajoneuvojen valmistamisen vuoden 2035 määräajan jälkeen. Euroopan unioni on sitoutunut liikenteen kaasupäästöjen merkittävään vähentämiseen vuoteen 2050 mennessä ja puhuu painokkaasti sähköautojen puolesta. Koska EU:n alueella autoilun osuus hiilidioksidipäästöistä on 15 prosenttia, ei liene mikään yllätys, että autonvalmistajien tavoitteeksi on asetettu 100 prosentin vähennys hiilidioksidipäästöissä. Kaikkia maita tällainen kielto ei miellytä – osa jäsenmaista yrittää nyt hidastaa Euroopan lainsäädännön tahtia ja hallita siten siirtymää paremmin.

Maaliskuussa Saksan ja Ranskan johtama liittouma nosti Brysselin lämpötilaa vaatimalla muutoksia EU-lainsäädäntöön. Liittouma on nyt saanut uusia jäseniä, jotka vaativat uuden lainsäädännön vesittämistä. Italian yritysministeri on valittanut, että pakkosiirtymä sähköajoneuvoihin tulee vahingoittamaan autoteollisuutta Euroopassa ja antamaan kilpailuedun Kiinalle. Ehdotettu kielto alkaisi jo 12 vuoden kuluttua, joten autoteollisuudella on vain 144 kuukautta aikaa sopeutua näihin haasteisiin.

Mitä kaikki tämä merkitsee koko autoteollisuudelle? Mekaanikkojen on hankittava uusia taitoja ja tietoutta sähköisestä voimansiirrosta, suurjännitejärjestelmistä, akkuteknologiasta ja diagnostiikkalaitteista.  Sopeutuminen sähköajoneuvojen jatkuvasti kehittyvään teknologiaan edellyttää lisäkoulutusta. Sähköautojen huoltotarve on selkeästi polttomoottoriautoja pienempi, ja mekaanikkojen arki tulee muuttumaan sekä huolto- että korjaustöiden osalta. Korkeajännitejärjestelmien turvalliseen käsittelyyn vaaditaan erikoistyökalut ja -laitteet, diagnostiikkalaitteisto ja akkujärjestelmien huoltotyökalut. Siirtymäkausi edellyttää sekä sähköisen että perinteisen autotekniikan osaamista ja autonvalmistajilta hankittua korkealaatuista huolto-, kunnossapito- ja korjaustietoutta.

Sähköautojen suosio on myös räjähdysmäisessä kasvussa, ja valmistajat investoivat voimakkaasti sähköajoneuvojen tuotantoon. Tämä kysynnän muutos vaikuttaa autoalan koko toimitusketjuun – varaosatoimittajien on lisättävä järjestelmiinsä sähköajoneuvojen komponentit. Akkuteknologian innovaatioilla pyritään lievittämään toimintamatka-ahdistuksen ja korkean hintatason kaltaisia ongelmia, ja latausajan lyhennyksellä ja infrastruktuurin laajennustyöllä pyritään helpottamaan latausta.

Sähköverkko- ja kuormituskapasiteetti, selviytymiskyky ääriolosuhteissa, harvinaiset maametallit ja akkujen hävittäminen ovat edelleen vakavia haasteita, mutta jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön avulla nämä huolenaiheet pyritään poistamaan hankintaa harkitsevien kuluttajien mielistä. Huoltokorjaamojen arjessa avainasemassa on asteittainen valmistautuminen sähköautojen esiinmarssiin. Sopeutuminen vaatii uusimman teknologian seuraamista sekä panostusta koulutukseen ja henkilöstön osaamisen laajentamiseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sähköautosiirtymästä tulee asteittainen ja perinteiset ajoneuvot eivät katoa yhtäkkiä. Huoltokorjaamojen on hypättävä mukaan autoteollisuuden murrokseen ja sähköautotekniikan kehitykseen. Valppaus ja aktiivinen osallistuminen takaavat autoteollisuuden menestyksen tämän vallankumouksen keskellä.

© 2023 Silvano Onofrio

Share this article: