Skip to main content
5 toukokuun, 2017

Uusien ajoneuvomallien ilmastointijärjestelmät vaativat vihreämpää kaasua

R134a on 1 430 kertaa haitallisempaa ilmakehälle kuin hiilidioksidi (CO2). Laki vaatii uusia ajoneuvoja käyttämään ympäristöystävällisempää kylmäainetta. Onko korjaamosi varautunut tähän?

Autoteollisuus on käyttänyt R134a-kylmäainetta jo yli 20 vuoden ajan. Nykypäivän ajoneuvojen jatkuvaan kehitykseen ja moottoriteollisuudessa käytetyissä muissa nesteissä ja voiteluaineissa tapahtuneeseen edistykseen verrattuna ilmastointilaitteiden kylmäaineiden muutokset ovat pahasti myöhässä.

Eurooppalainen direktiivi 2006/40/EY astui voimaan vuonna 2011. Uusi laki vaatii, että kaikissa uusissa henkilö- ja pakettiautoissa, jotka on valmistettu käytettäväksi EU:ssa ja joissa on ilmastointi (AC), on käytettävä kylmäainetta, jonka vaikutus ilmaston lämpenemiseen (GWP) on 150 tai pienempi.

GWP-asteikko ilmaisee, kuinka paljon energiaa kaasu sitoo verrattuna samaan määrään hiilidioksidia (CO2) 100 vuoden kuluessa. Mitä suurempi luku on, sitä suurempi on myös ongelma! CO2:n GWP-arvo on 1, joten eurooppalaisessa direktiivissä säädetty uusien ajoneuvojen kylmäaineita koskeva raja on 150 haitallisempi ilmakehälle kuin hiilidioksidi (CO2).

R134a oli autoteollisuuden yleisimmin käytetty kylmäaine ennen uuden lain voimaantuloa ja sen GWP-arvo on 1 430. Koska sen vaikutus ilmaston lämpenemiseen on huomattavasti suurempi kuin uuden lain määräämä raja, on täytynyt kehittää uusi kylmäaine korvaamaan R134a.

Hiilidioksidin (CO2) käyttöä harkittiin sen erittäin alhaisen GWP-arvon johdosta, mutta testitulokset osoittivat sen toimivan huonosti erittäin kuumissa olosuhteissa ja vaativan huomattavasti korkeampia käyttöpaineita. Tämä aiheutti teollisuudessa huolta turvallisuudesta ja polttoaineen kulutuksen kasvamisesta. Uusi kylmäaine, joka täytti direktiivin vaatimukset, löydettiin lopulta. Kylmäaineen HFO-1234yf tai R1234yf, jona se tunnetaan paremmin, GWP-arvo on vain 4. On siis helppo ymmärtää, miksi tämä kylmäaine valittiin korvaamaan R134a.

Kun R1234yf otetiin ensimmäistä kertaa käyttöön autoteollisuudessa, uuden kylmäaineen helppo syttyvyys aiheutti huolta. Koska kuitenkin kaasulla, jonka vaikutus ilmaston lämpenemiseen on niin vähäinen, on ilmeisiä etuja ympäristön kannalta, käyttöön on otettu yksinkertaisia ratkaisuja tämän kaasun hyödyntämiseksi. Jotta voitaisiin varmistaa, että korjausteollisuus on tietoinen R1234yf-kaasun helposta syttyvyydestä, kylmäaineen etiketteihin on merkitty liekkisymboli ja jotkut valmistajat ovat jopa lisänneet tämän symbolin huoltoliittimen kanteen.

Huoltoliittimet ovat lähes samanlaiset kuin edeltäjän R134a huoltamisessa käytetyt liitännät, mutta hienoiset erot varmistavat erityisten R1234yf-syöttöjärjestelmien käytön kontaminaation välttämiseksi, koska näitä kylmäaineita ei saa sekoittaa toisiinsa.

Koska lukuisat ajoneuvot on varustettu R134a-järjestelmällä, saatavana on kaksitoimisia huoltolaitteita, joilla voidaan käsitellä niin perinteistä kylmäainetta kuin myös ’uutta tulokasta’ R1234yf. Ne koostuvat erillisistä kylmäainesäiliöistä ja -letkuista ilmastointilaitteiden tyhjentämiseksi ja täyttämiseksi.

Niille, jotka jo omistavat R134a-huoltolaitteen, on saatavana erityinen R1234yf-varustus, mikä on kiinnostava mahdollisuus hankkia jalansijaa R1234yf-markkinoilta.

Uuden kylmäaineen hinta on tällä hetkellä kuitenkin huomattavasti korkeampi kuin R134a-kylmäaineen. Huoltopalveluita tarjoavien korjaamoiden on syytä pitää tämä mielessä suunnitellessaan hintatarjouksia. Korjaamoiden, jotka suunnittelevat tarjoavansa ilmastointilaitteiden huoltoa ensimmäistä kertaa, on myös hyvä tietää, että tällaisia töitä suorittavan henkilön on oltava F-kaasusertifioitu.

Autodatan erityinen ilmastointilaitteen huolto -moduuli tarjoaa teknikoille kaiken valmistajan hyväksymän teknisen tiedon molempia kylmäaineita käyttävien ilmastointijärjestelmien turvalliseksi ja tehokkaaksi huoltamiseksi.

Share this article: