Skip to main content
1 kesäkuun, 2017

Vikakoodien purkaminen autodatan avulla

Oikeiden vianetsintätyökalujen avulla korjaamo voi säästää kallista aikaa ja asiakkaidensa rahaa, mikä puolestaan vahvistaa asiakassuhteita ja kannustaa asiakkaita palaamaan yhä uudelleen.

16 vuotta sitten ei ollut olemassa yhtenäistä tapaa näyttää vikakoodit tai vastaanottaa ne autoista. Jokainen valmistaja kehitti oman erityisen järjestelmänsä, joista osa perustui yhdestä tai kahdesta merkistä koostuviin koodeihin ja osa sen sijaan monimutkaisempiin kolmen tai neljän merkin koodausjärjestelmiin. Useissa tapauksissa varhaisten järjestelmien vikakoodit saatiin näkyviin liittämällä LED-testeri tai hyppyjohdin testipistokkeen (DLC) kahden nastan väliin ja laskemalla tämän jälkeen LED- tai häiriövalon (MIL) vilkahdukset.Koska eri valmistajien käyttämää yhtenäistä järjestelmää ei ollut, vianetsintä oli hankalaa ja aikaa vievää teknikoille.

Nykyään kaikki vaikuttaa helpommalta. Markkinoilla on yli 50 erilaista vikakoodinlukijaa, jotka auttavat ajoneuvon vikojen löytämisessä.  Vaikka koodinlukijat ovatkin hyödyllisiä työkaluja, vikakoodien ymmärtäminen voi olla edelleenkin vaikeaa. Vikakoodit ilmaisevat usein alueen, jolla vika on, mutta eivät itse vikaa. Monet teknikot ovat tehneet joskus aikaa vievän ja kalliin virheen vaihtamalla komponentteja tietyn vikakoodin tunnistamisen jälkeen vain joutuakseen huomaamaan myöhemmin, että ongelma ei ole korjaantunut ja että koodinlukija näyttää edelleenkin saman koodin.

Otetaan esimerkiksi tapaus, jossa koodinlukija on tunnistanut vikakoodin P1102, joka ilmaisee tyypillisesti ongelman ilmamassan mittaimen (MAF) alueessa tai toiminnassa. Tällaisessa tapauksessa on syytä tarkastaa useita seikkoja ennen minkään osan vaihtamista. Tarkasta ensin ilmamassan mittaimen lukemat ja sen jälkeen johdotuksen eheys. Tässä tapauksessa ne ovat kunnossa molemmat, joten on suoritettava ilmavuototarkastus. Lopulta teknikko havaitsee ilmavuodon, joka on saanut aikaan sen, että ilmamassan mittain ei ole synkroninen moottorin ohjausmoduulin kanssa, mistä on seurauksena vikakoodi. Jos ilmamassan mittain olisi vaihdettu ensimmäisten ongelmien merkkien yhteydessä, korjaamo tai asiakas voisi olla muutamaa sataa euroa köyhempi, eikä vikaa olisi korjattu.

On tärkeää ymmärtää, että vikakoodit eivät aina ilmoita suoraan vikoja. Sen sijaan ne tarjoavat usein järjestelmällisiä vihjeitä, joiden selvittäminen vaatii teknistä tietämystä ja tutkimuksia. 

Autodatan erityisessä vikakoodimoduulissa on käytettävissä yli 79 000 vikakoodia. Se tarjoaa teknikoille kaiken tarvittavan aina vianetsinnän perustiedoista, kuten testipistokkeen liittämisestä ja käytöstä, tietoihin, jotka vaaditaan kuhunkin vikakoodiin liittyvien järjestelmien tunnistamiseksi ilmoittaen teknikoille, missä vika todennäköisesti on. Oikea vianetsintätyökalujen yhdistelmä voi auttaa korjaamoa säästämään kallista aikaa, koska niiden avulla vältytään tarpeettomista töistä asiakkaan kustannuksella. 

Share this article: