Clauze și condiții ale produsului

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTOARELE CLAUZE ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

LICENȚA ABONAMENTULUI UTILIZATORULUI

Autodata Limited este o societate cu responsabilitate limitată, înregistrată în Anglia și Țara Galilor, cu numărul de înregistrare 01062727, cu sediul social la Priors Way, Maidenhead, Berkshire, SL6 2HP („Autodata”).

Accesul dumneavoastră la baza de date Autodata este controlat de un permis electronic, activat prin introducerea unui nume de utilizator și a unei parole. Numele de utilizator și parolele sunt furnizate de Autodata sau agentul său autorizat, pe bază de abonament.

Prin accesarea bazei de date Autodata și prin plata taxei de abonament, sunteți de acord să respectați clauzele și condițiile acestei licențe. În schimb, Autodata vă va acorda o licență pentru accesarea și utilizarea Informațiilor Autodata conform următoarelor clauze și condiții:

  1. Definiții

În această Licență, următorii termeni vor avea următoarele semnificații:

„Informațiile Autodata” înseamnă informațiile colectate de Autodata și publicate în Zona Abonamente a site-ului Autodata;

„Site-ul Autodata” înseamnă site-ul de la adresa workshop.autodata-group.com sau alt site similar pe care vi-l poate comunica Autodata;

„Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă orice brevete, drepturi de autor, proiecte, modele utilitare, mărci comerciale, denumiri comerciale, denumiri ale domeniilor, drepturi asupra bazelor de date, drepturi asupra expertizei și informații confidențiale și toate celelalte proprietăți intelectuale și industriale, precum și drepturi similare, fie înregistrate, fie neînregistrate sau drepturi analoage, existente conform legislației oricărei țări;

„Acord de licență” înseamnă această licență a abonamentului utilizatorului;

„Formular de înregistrare” înseamnă formularul (electronic sau sub altă formă) completat prin precizarea datelor dumneavoastră, a perioadei de abonare și a taxei de abonare datorate. În cazul unor inconsecvențe între această licență și Formularul de înregistrare, vor prevala clauzele și condițiile acestui acord de licență;

„Zona Abonamente” înseamnă acea parte a site-ului web Autodata, care este accesibilă exclusiv prin introducerea unui nume de utilizator și a unei parole valabile și care conține informațiile Autodata;

„Taxă de abonare” înseamnă taxa convenită între dumneavoastră și Autodata, așa cum este precizată în Formularul de înregistrare;

„Perioadă de abonare” înseamnă perioada pentru care dumneavoastră ați plătit Taxa de abonare pentru accesarea Informațiilor Autodata, așa cum este precizată în Formularul de înregistrare; și

„Dumneavoastră” înseamnă organizația care plătește accesul la Informațiile Autodata și

„Al/a dumneavoastră” vor avea aceeași semnificație.

2. Acordarea licenței

2.1. La primirea Formularului de înregistrare corect completat și după plata (primirea plăţii) efectuată de către dumneavoastră a Taxei de abonare către Autodata, Autodata vă acordă acces exclusiv online la Zona de Abonare și vă acordă o licență limitată, ne-exclusivă și ne-transferabilă pentru vizualizarea informațiilor Autodata din Zona de Abonare pentru Perioada de abonare, conform clauzelor și condițiilor acestui Acord de licență.

2.2. Licența acordată conform clauzei 2.1 este emisă pentru un singur amplasament fizic sau adresă precizate în Formularul de înregistrare și acoperă vizualizarea Informațiilor Autodata de pe un singur dispozitiv conectat la internet utilizat la un moment dat în respectivul amplasament.  Vi se vor emite un singur nume de utilizator și o singură parolă și vă veți asigura că acestea nu sunt dezvăluite niciunui terț sau folosite altfel decât este permis în aceste Clauze și condiții. Sunteți de acord să despăgubiți Autodata pentru și împotriva oricărei pierderi, responsabilități, daune sau costuri suportate de Autodata sau de terți ca urmare a nerespectării de către dumneavoastră a acestei obligații. Veți informa imediat în scris Autodata dacă a fost compromisă securitatea unei parole.

2.3. Vizualizarea Informațiilor Autodata prin dispozitive suplimentare, conectate la internet în amplasamentul precizat la paragraful 2.2, va fi acordată la discreția Autodata și va face obiectul completării altor Formulare de înregistrare și a plății taxelor de abonare suplimentare, pentru care vor fi emise nume de utilizator și parole suplimentare.

2.4. Puteți folosi Informațiile Autodata exclusiv ca sursă de referințe în scopul întreținerii și reparării vehiculelor cu motor.

2.5. Numai dumneavoastră și angajații dumneavoastră sunteți autorizați să folosiți numele de utilizator și parola pe care vi le-a furnizate Autodata în conformitate cu paragraful 2.2, iar dumneavoastră nu veți dezvălui sau autoriza dezvăluirea numelui de utilizator și a parolei către niciun terț.

2.6. Nu aveți voie să utilizați, copiați, descărcați, dați spre închiriere, luați în închiriere, dați în leasing, vindeți, distribuiți, transmiteți sau să transferați în alt fel Informațiile Autodata, și nicio copie, modificare, traducere sau adaptare a oricăror Informații Autodata, cu excepția celor permise de lege sau precizate explicit în această Licență. Nu aveți voie să accesați cu crawlere sau în alt fel Informațiile Autodata, fie manual, fie prin mijloace automate, pentru a reproduce orice parte a Informațiilor Autodata în nicio formă. Nu aveți voie să de-compilați, dezasamblați, refaceți sursa sau să creați lucrări derivate pe baza tuturor Informațiilor Autodata sau a unei părți a acestora.

2.7. În timpul Perioadei de abonare și timp de încă 12 luni de la terminarea acesteia (indiferent de motive), trebuie să permiteți ca Autodata și reprezentanților săi, la orice ore rezonabile și cu preaviz rezonabil, să inspecteze și să aibă acces la oricare amplasamente și la computerele care fac parte din echipamentul din respectivul amplasament, și în care sunt (sau au fost) folosite Informațiile Autodata și la orice înregistrări derivate din acest Acord de Licență, în scopul asigurării conformării dumneavoastră cu acest Acord de Licență.

2.8. Sunteți de acord că Autodata poate monitoriza felul în care dumneavoastră utilizați online Zona de Abonare, de exemplu, pentru asigurarea conformării cu prezentul paragraf 2 sau pentru a colecta date statistice în legătură cu utilizarea site-ului Autodata. Dacă Autodata stabilește în mod rezonabil că accesați sau utilizați în alt fel Zona de Abonare decât se menționează în această Licență, Autodata are dreptul de a vă suspenda sau înceta imediat accesul la Zona de Abonare, fără nicio obligație de a vă rambursa vreo parte a Taxei de abonare.

2.9. Sunteți de acord că, în decursul utilizării Zonei de Abonare, puteți alege să încărcați în Zona de Abonare, pentru accesare ușoară, anumite informații referitoare la dumneavoastră sau la clienții dumneavoastră sau la partenerii comerciali (inclusiv detalii ale amplasamentelor dumneavoastră, numele angajaților dumneavoastră care accesează Zona de Abonare, mărcile și modelele vehiculelor cu motor deținute de către clienții dumneavoastră sau partenerii dumneavoastră comerciali etc.). Aceste informații rămân în proprietatea dumneavoastră în orice moment, iar dumneavoastră puteți alege să ștergeți în orice moment aceste informații din Zona de Abonare.  Prin încărcarea acestor informații în Zona de Abonare, consimțiți ca Autodata să stocheze o copie a acestor informații. Autodata se va conforma cu toate cerințele statutare în legătură cu procesarea acestor informații și se va asigura de confidențialitatea continuă a acestor informații.

2.10. Nu puteți să folosiți (sau să permiteți folosirea de către terți) Informațiile Autodata în legătură cu întreținerea sau repararea oricărui vehicul cu motor care este sau se presupune în mod rezonabil că este folosit în scopuri militare sau în legătură cu transportul sau depozitarea armelor de distrugere în masă sau în alt fel în contravenție cu reglementările Uniunii Europene sau orice alte reglementări. Trebuie să informați imediat în scris Autodata dacă aflați sau suspectați că Informațiile Autodata care v-au fost puse la dispoziție sau accesul dumneavoastră la Zona de Abonare au fost folosite în acest fel.

2.11. Trebuie să respectați întreaga legislație aplicabilă și toate reglementările în vigoare în prezent în locul din care accesați Informațiile Autodata și Zona de Abonare și nu trebuie să folosiți (sau să permiteți să fie folosite) Informațiile Autodata în legătură cu nicio activitate ilegală.

3. Durată

3.1. Cu condiția ca Autodata să nu rezilieze acest Acord de Licență în conformitate cu clauzele 2.8 de mai sus sau 6.2 de mai jos, acest Acord de Licență va începe la data la care Autodata vă emite un nume de utilizator și o parolă pentru accesarea Zonei de Abonare și va continua pe Perioada de abonare.

3.2. Cu condiția să nu primim preaviz din partea dumneavoastră în ultimele 30 de zile ale Perioadei de Abonare (și ale oricăror reînnoiri ulterioare ale acesteia) că doriți să reziliați acest Acord de Licență, prezentul Acord de Licență va fi reînnoit automat pentru o perioadă de abonare de 12 luni sau pentru perioada specificată în contractul dumneavoastră, acolo unde este cazul, iar dumneavoastră vi se va cere să plătiți o taxă ulterioară. Această taxă ulterioară va fi preluată automat prin mijloacele de plată pe care ne-ați autorizat să le salvăm în înregistrările noastre sau, după caz, prin canalul prin care ați achiziționat abonamentul, în caz contrar vi se va emite o factură. Dacă nu achitați Taxa de abonare ulterioară în scopul reînnoirii acestui Acord de Licență la scadența acesteia, Autodata vă poate suspenda sau rezilia accesul la Zona de Abonare.

4. Garanții și despăgubiri

4.1. Informațiile Autodata au fost compilate de Autodata din informațiile furnizate de către producătorii de vehicule și componente și din rezultatele testelor realizate de Autodata și presupun un nivel adecvat de aptitudini și competențe. S-a acționat cu toată grija necesară pentru asigurarea acurateții acestor informații. Cu toate acestea, Autodata nu acordă garanții că Informațiile Autodata sunt complete sau corecte și, în măsura în care acest lucru este permis de lege, Autodata nu își va asuma nicio responsabilitate apărută ca urmare a incorectitudinii sau caracterului incomplet al Informațiilor Autodata.

4.2. Informațiile Autodata au fost compilate pentru utilizare cu vehiculele produse conform specificațiilor europene. Trebuie să țineți cont că în țările din afara Europei, denumirile modelelor și descrierile, precum și specificațiile în legătură cu acestea, pot fi diferite față de cele prezentate în Informațiile Autodata.

4.3. Cu condiția să nu fie în alt fel specificat de către producătorul vehiculului, Autodata nu recomandă folosirea oricăror aditivi, agenți de curățare sau tratamente. Autodata nu își va asuma nicio responsabilitate provenită din utilizarea acestor aditivi, care pot produce daune și ar putea anula garanția vehiculului.

4.4. Informațiile Autodata sunt furnizate „ÎN STAREA ÎN CARE SE GĂSESC” și toate condițiile sau garanțiile explicite sau implicite, statutare sau de alt fel (inclusiv, însă fără a se limita la cele referitoare la acuratețe, caracter complet, actualitate, neîncălcare, capacitate de punere pe piață sau caracterul adecvat pentru un anumit scop (fie că este identificat sau nu) al oricărui produs) sunt excluse prin prezenta.

4.5. Autodata depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că site-ul Autodata nu conține viruși informatici, troieni și alte coduri rău intenționate, dar cu toate acestea, trebuie să vă asigurați că folosiți un software antivirus adecvat, actualizat. Autodata nu își va asuma responsabilitatea ca urmare a vreunei infectări cu viruși informatici sau alte coduri rău intenționate.

4.6. Autodata depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că site-ul Autodata este disponibil. În unele situații rare, numărul de utilizatori care îl accesează poate face ca site-ul să funcționeze lent, iar în alte situații, site-ul poate fi temporar indisponibil, în timp ce este supus activităților de service sau reparații. Cu toate că Autodata se va strădui să avertizeze utilizatorii asupra întreruperilor pentru service planificat, Autodata nu garantează că site-ul va fi accesibil permanent. În măsura în care acest lucru este permis de lege, Autodata nu își va asuma nicio responsabilitate apărută din incapacitatea utilizatorilor de a accesa Informațiile Autodata sau a ca urmare funcționării lente a site-ului Autodata.

4.7. Unicul remediu și întreaga responsabilitate Autodata sunt cele precizate în acest Acord de Licență și în niciun caz Autodata nu va avea vreo responsabilitate față de dumneavoastră sau altă persoană pentru pierderea veniturilor, pierderea profiturilor existente sau anticipate, fie că acestea apar din desfășurarea normală a afacerii sau în alt fel (inclusiv, dar fără a se limita la pierderea profiturilor din contracte); pierderea utilizării banilor; pierderea economiilor anticipate; pierderea afacerii; pierderea oportunităților; pierderea fondurilor comerciale; pierderea sau afectarea reputației; pierderea sau coruperea datelor; pierderea timpului de management sau administrare, onorarii și cheltuieli juridice și de altă natură; sau orice pierderi sau daune indirecte sau pe cale de consecință cauzate, care decurg direct sau indirect din tema acestui Acord de Licență sau utilizarea sau incapacitatea de utilizare a site-ului Autodata.

4.8. Prin prezenta, vă angajați să despăgubiții și să scutiți Autodata de la plata oricăror sume sub formă de răspunderi civile, cheltuieli (inclusiv cheltuieli juridice), daune, pierderi, acțiuni, cereri sau acțiuni apărute direct sau indirect ca rezultat al oricărei utilizări neautorizate de către dumneavoastră (sau angajații dumneavoastră sau orice terț căruia dumneavoastră sau angajații dumneavoastră i-ați acordat accesul la Informațiile Autodata) a Informațiilor Autodata sau a site-ului Autodata, fie în conformitate cu clauzele acestui Acord de Licență sau în alt fel. Veți pune la dispoziția Autodata orice dovezi sau informații pe care le dețineți sau pe care le aveți sub control în mod rezonabil și sunt solicitate de Autodata în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Informațiilor Autodata în cazul în care Autodata face obiectul oricărei discuții, reclamații sau plângeri în legătură cu folosirea de către dumneavoastră a Informațiilor Autodata.

4.9. Cu excepția prevederilor din acest Acord de Licență sau conform prevederilor legale, nu se fac alte garanții (fie explicite sau implicite) cu privire la Informațiile Autodata sau site-ul Autodata. Nicio prevedere din acest Acord nu va acționa în sensul excluderii sau restricționării răspunderii oricărei Părți pentru decesul sau vătămarea personală din cauza neglijenței respectivei părți, a declarațiilor false frauduloase sau a oricărei responsabilități care nu poate fi exclusă prin lege.

5. Drepturi din Informațiile Autodata

5.1. Toate Drepturile de proprietate intelectuală pentru informațiile Autodata sunt deținute de Autodata Limited și/sau licențiatorii săi. Nu veți avea niciun drept față de sau asupra Informațiilor Autodata, altul decât drepturile anume acordate conform acestui Acord de Licență și Formularului de înregistrare și toate drepturile care nu vă sunt în mod explicit acordate sunt rezervate de Autodata.

5.2. Nota referitoare la drepturile de autor și dreptul asupra bazei de date incluse în Informațiile Autodata trebuie să rămână în orice moment parte integrantă a Informațiilor Autodata, precum și a oricărei copii permise.

5.3. AUTODATA și sigla Autodata sunt mărci comerciale înregistrate ale Autodata Limited.

5.4. Prin prezenta, atribuiți (și asigurați atribuirea din partea tuturor angajaților dumneavoastră), gratuit, către Autodata toate drepturile (inclusiv dreptul de autor) asupra oricărui conținut în legătură cu repararea și întreținerea vehiculelor cu motor pe care dumneavoastră îl furnizați sau îl puneți la dispoziția (de ex., prin e-mail sau prin postarea pe forumurile pentru utilizatori ale Autodata sau a altor mijloace publice similare deținute sau operate de Autodata) Autodata, care suplimentează Informațiile Autodata.

6. Generalități

6.1. Nu veți transfera, atribui, sub-licenția sau dispune în alt fel de totalitatea sau de părți ale acestui Acord de Licență sau de oricare dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră apărute conform acestuia fără a avea consimțământul exprimat anterior în scris din partea Autodata.

6.2. În cazul neconformării cu clauzele și condițiile acestui Acord de Licență, Autodata va avea dreptul să rezilieze acest Acord de Licență care v-a fost acordat, cu intrarea imediată în vigoare și fără preaviz. La expirarea, indiferent de motiv, a acestui Acord de Licență, toate drepturile care v-au fost acordate conform acestui Acord de Licență vor înceta.

6.3. Consimțiți ca Autodata să stocheze informațiile dumneavoastră de plată pentru a facilita plata viitoarelor taxe de abonare. Autodata se va conforma cu întreaga legislație privind protecția datelor în cadrul activităților de stocare și procesare a oricăror date cu caracter personal.

6.4. Autodata poate actualiza termenii acestui Acord de Licență din la anumite intervale de timp, informându-vă în scris asupra acestui lucru.

6.5. Dacă oricare prevedere a acestui Acord de Licență este declarată nulă sau neaplicabilă, prevederile rămase ale acestui Acord de Licență vor rămâne în vigoare în totalitate.

6.6. Nicio parte a acestui Acord de Licență nu se va considera a constitui un parteneriat între Părți și nici nu se va considera că vreuna dintre Părți va acționa ca agent al celeilalte Părți.

6.7. Nicio parte a acestui Acord de Licență nu este destinată să confere vreun avantaj vreunui terț (fie că acest avantaj ar fi apărut conform Legii Contractelor din 1999 (Drepturile terților) sau în alt fel) și niciun termen nu va deveni executoriu prin voința vreunui terț.

6.8. Nicio modificare sau schimbare asupra acestui Acord de Licență nu va intra în vigoare decât dacă este realizată în scris și semnată de către reprezentanții autorizați ai fiecărei Părți.

6.9. Acest Acord de Licență și Formularul de înregistrare constituie întregul acord între dumneavoastră și Autodata și înlocuiește orice aranjament, înțelegere sau acord anterior între dumneavoastră și Autodata în privința Informațiilor Autodata. În măsura în care există discrepanțe între acest Acord de Licență și Formularul de înregistrare, vor prevala termenii acestui Acord de Licență.

6.10. Acest Acord de Licență este reglementat și întocmit în conformitate cu legislația din Anglia și Țara Galilor, iar Instanțele din Anglia și Țara Galilor vor avea jurisdicție ne-exclusivă.

7. Module cookie

7.1. Modulele cookie ne ajută să vă identificăm dispozitivul sau când v-ați conectat. Autodata folosește module cookie care sunt strict necesare pentru a vă oferi posibilitatea să navigați prin site sau să accesați anumite funcții de bază. Folosim module cookie pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului web. Folosim de asemenea module cookie pentru a ne ajuta să îmbunătățim performanța site-ului nostru web, pentru a vă pune la dispoziție o mai bună experiență de utilizator. Nu vindem informațiile colectate de modulele cookie.

7.2. Sunteți de acord ca Autodata să stocheze modulele cookie pe dispozitivele dumneavoastră în scopurile prezentate la punctul 7.1.

7.3. Rețineți că dacă alegeți să dezactivați sau să eliminați modulele cookie, s-ar putea să nu beneficiați la maximum de aplicație, iar unele dintre funcționalitățile aplicației s-ar putea să nu meargă.

7.4. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare despre modulele cookie pe care le folosim, contactați Autodata. https://www.autodata-group.com/global/contact-us/ sau vedeți politica noastră privind modulele cookie la adresa https://www.autodata-group.com/corporate/privacy-policy/.

8. Protecția datelor

8.1. Autodata și dumneavoastră sunteți de acord că prevederile stabilite în Programul 1 – programul pentru protecția datelor atașat la prezentul document va obliga părțile în privința obligațiilor lor asupra protecției datelor și securității informațiilor.

PROGRAMUL 1

PROGRAM PENTRU PROTECȚIA DATELOR

Termenii „date cu caracter personal”, „operator de date”, „persoană împuternicită ca operator”, „prelucrare”, „persoană vizată” vor avea semnificațiile atribuite acestora conform Regulamentului (definit mai jos), după caz.

„Politica Autodata de păstrare a datelor” înseamnă politica de păstrare a datelor cu caracter personal stabilită de Autodata și actualizată de Autodata la anumite intervale de timp.

„Datele dumneavoastră cu caracter personal” înseamnă toate datele cu caracter personal, indiferent de forma sau mediul pe care (i) sunt furnizate sau accesul atribuit, la Autodata fie de către dumneavoastră sau în alt fel în legătură cu acest Acord de Licență sau (ii) sunt produse sau generate de către sau în numele Autodata în legătură cu acest Acord de Licență;

„Program pentru protecția datelor” înseamnă acest program pentru protecția datelor;

„Legislația privind protecția datelor” înseamnă Directiva (cu modificările sau înlocuirile apărute periodic) și Regulamentul (sau, în cazul în care Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană, întreaga legislație stabilită în Marea Britanie cu privire la protecția datelor cu caracter personal);

„Directive” înseamnă Directiva Europeană asupra confidențialității și comunicațiilor electronice (Directiva 2002/58/CE);

„Regulament” înseamnă, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice cu privire la procesarea datelor cu caracter personal și libertății mișcării acestor date dacă și când este necesar;

„Încălcare raportată” înseamnă orice procesare neautorizată sau ilegală, sau dezvăluire a, sau acces la, Datele dumneavoastră cu caracter personal și/sau orice distrugere accidentală sau ilegală, pierdere, modificare sau corupere a Datelor dumneavoastră cu caracter personal;

„Autoritate de supraveghere” înseamnă orice autoritate competentă a UE privind protecția datelor în a cărei jurisdicție vă încadrați în privința Datelor dumneavoastră cu caracter personal și în care Autodata furnizează serviciile; și

1.1. Părțile sunt de acord asupra următoarelor informații cerute de Regulament

Domeniul de aplicare a procesării – Informații pentru service, întreținere și reparații ale vehiculelor și îndeplinirea obligațiilor contractuale conform acestui Acord de Licență.

Durata procesării – Pe durata Acordului de Licență, până la reziliere sau până când procesarea oricăror date cu caracter personal de către Autodata nu mai este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale relevante conform Acordului de Licență sau în scopul celorlalte interese legitime ale sale sau în conformitate cu Politica de păstrare a datelor Autodata.

Natura procesării – Procesarea datelor cu caracter personal ale clienților în scopul activităților de service, întreținere și reparare a vehiculelor. Datele cu caracter personal sunt introduse de către dumneavoastră, reparatori, ingineri sau terți autorizați, desemnați sau aprobați de către dumneavoastră.

Scopul procesării – Facilitarea serviciilor de service, întreținere și reparații, precum și a celor conexe și îndeplinirea obligațiilor Autodata conform Acordului de Licență.

Tipul de date cu caracter personal – Numărul de înmatriculare al vehiculului (VRM) și/sau Numărul de identificare al vehiculului (VIN)

Categorii de persoane vizate – Proprietarii vehiculelor

1.2. Dumneavoastră și Autodata conveniți prin prezentul document că, în scopurile acestui Acord de Licență, Autodata (și fiecare subcontractant agreat) va reprezenta un operator de date.

1.3. Autodata, acționând ca operator de date:

1.3.1. va procesa datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv după cum este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile conform acestui Acord de Licență, în conformitate cu Politica Autodata de păstrare a datelor și/sau așa cum este cerut prin legislația aplicabilă în acest scop (cu condiția ca Autodata să vă informeze mai întâi pe dumneavoastră asupra respectivei cerințe legale înainte de procesare, cu condiția ca legea să nu interzică aceasta din motive importante de interes public);

1.3.2. se va asigura că întreg personalul care are acces la Datele dumneavoastră cu caracter personal s-a angajat să respecte obligațiile adecvate de confidențialitate;

1.3.3. va menține toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității Datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceste măsuri vor fi conforme cu politicile de securitate IT și/sau de securitate a informațiilor aplicabile ale Autodata.

1.3.4. vă va sprijini, în măsura posibilă, să vă îndepliniți obligațiile pentru a răspunde la solicitările de exercitare a drepturilor de persoană vizată stabilite în Directivă și Capitolul III al Regulamentului (Drepturile persoanei vizate);

1.3.5. nu va implica un alt operator de date în legătură cu serviciile fără autorizația obținută anterior în scris din partea dumneavoastră, această autorizație nu va fi reținută nerezonabil sau, dacă este cazul, nu va implica niciun alt operator în legătură cu serviciile, decât în conformitate cu autorizarea dumneavoastră generală, exprimată în scris și/sau conform prevederilor din Politica de păstrare a datelor Autodata, conform cărora Autodata vă va informa asupra oricăror modificări propuse operatorilor de date, iar dumneavoastră veți avea dreptul de veto asupra modificărilor propuse. Pentru evitarea dubiilor, Autodata va semna o Licență de Acord cu fiecare subcontractant, iar aceasta va conține obligațiile echivalente cu cele stabilite în prezenta Clauză 1.3;

1.3.6. nu va transfera niciuna dintre Datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE), cu excepția celor necesare pentru livrarea Serviciilor și, în alte cazuri, cu consimțământul dumneavoastră, exprimat anterior în scris;

1.3.7. în funcție de acordurile rezonabile privind accesul și cu excepția dezvăluirii informațiilor confidențiale, sensibile din punct de vedere comercial sau privilegiate, vă va permite dumneavoastră sau unui auditor de terță parte care acționează sub îndrumarea dumneavoastră să realizați, pe cheltuiala proprie, audituri pentru protecția datelor, evaluări și inspecții referitoare la procedurile Autodata pentru protecția datelor în legătură cu conformitatea sa cu prezenta Clauză 1.3. Pentru evitarea oricăror îndoieli, drepturile dumneavoastră de audit, acces și inspecție conform acestei clauze sunt limitate exclusiv la documentele și înregistrările Autodata și nu se aplică la amplasamentele fizice ale Autodata;

1.3.8. vă va informa cât mai curând în mod rezonabil posibil și în scris dacă află de o încălcare ce poate fi raportată și vă va pune la dispoziție asistență pentru a răspunde la aceasta și a o minimiza. Autodata va păstra un registru al încălcărilor care pot fi raportate.

1.3.9. vă va sprijini în conformarea cu Articolul 35 (Evaluarea impactului asupra protecției datelor) și Articolul 36 (Consultare prealabilă) al Regulamentului cu privire la orice tip nou de procesare propus, în conformitate cu Legislația privind protecția datelor;

1.3.10. cu excepția cazurilor în care este cerut de legislație sau în conformitate cu Politica de păstrare a datelor Autodata, la rezilierea sau expirarea acestui Acord de Licență, indiferent de situație și din orice motiv, fie va distruge toate datele dumneavoastră cu caracter personal sau vi le va transfera dumneavoastră sau unui terț nominalizat (într-un format și printr-o metodă convenit(ă) de comun acord).

1.3.11. Fără a ține cont de orice elemente contrare din Acordul de Licență, responsabilitatea agregată a Autodata față de dumneavoastră conform prezentei Clauze 1.3 și în legătură cu toate obligațiile de protecție a datelor ale Autodata conform Directivei pentru protecția datelor va fi limitată la suma de 100.000 de lire sterline, pe care nu o va depăși per an de contract și, în niciun caz, nu va depăși suma de 200.000 de lire sterline pe întreaga durată a Acordului de Licență și ulterior. În scopul acestei Clauze, „An de contract” va însemna fiecare perioadă de 12 luni care urmează după Data începerii Acordului de Licență sau după trecerea perioadelor de un an de la încheierea sa și va include perioade de 12 luni care continuă după rezilierea sau expirarea Acordului de Licență.

1.4. Dumneavoastră, în calitate de operator de date, prin prezentul document, garantați și declarați:

1.4.1. că întreaga procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal se va face în conformitate cu Directiva pentru protecția datelor și că procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Autodata în conformitate cu acest Acord de Licență nu va încălca Directiva pentru protecția datelor;

1.4.2. că datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate către Autodata sunt corecte și vor fi actualizate pentru asigurarea caracterului corect al acestora dacă și când este necesar;

1.4.3. că, excepție făcând datele cu caracter personal prevăzute în acest Program pentru protecția datelor, sunteți de acord să nu furnizați către Autodata nicio altă dată cu caracter personal fără a informa mai întâi Autodata și să semnați, alături de Autodata clauze separate cu privire la relația aferentă. Fără limitarea caracterului general al celor de mai sus, dumneavoastră garantați de asemenea și declarați i) că nu veți furniza către Autodata și nici nu veți solicita ca Autodata să proceseze tipurile și categoriile de date personale enumerate, definite sau la care se face referire în Articolele 8 – 10 ale Regulamentului (denumite colectiv „Date cu caracter personal de risc ridicat”) și ii) că nu veți furniza către Autodata și nici nu veți transmite către Autodata date cu caracter personal de care Autodata nu are cunoștință, nu este știe, sau care nu au fost furnizate explicit în acest program pentru protecția datelor și, unde este cazul, nu veți introduce nicio dată cu caracter personal în câmpurile cu text liber încorporate în produsele și/sau serviciile Autodata respective și nu veți îngloba nicio dată cu caracter personal în vreo anexă și/sau imagine care trebuie încărcată periodic în sistemele Autodata.

1.4.4. că îi veți însărcina pe angajații, contractorii și/sau agenții dumneavoastră să păstreze în siguranță datele de conectare folosite pentru accesarea serviciilor și veți răspunde de accesul la servicii prin intermediul acestor date de conectare. Garantați în continuare că veți informa cu promptitudine Autodata cu privire la orice utilizare neautorizată a oricăror date de conectare sau altă încălcare a securității, inclusiv pierderea, furtul sau dezvăluirea neautorizată a datelor de conectare și că Serviciile vor fi accesate exclusiv de angajați autorizați, de pe amplasamente autorizate, așa cum este convenit cu Autodata („Amplasamente autorizate”), iar dumneavoastră veți păstra o listă scrisă, actualizată, cu angajații actuali care folosesc serviciile și amplasamentele autorizate și veți furniza această listă către Autodata oricând, în termen de 10 zile de la solicitarea scrisă a Autodata; și

1.4.5. că, pe propria cheltuială, îi veți însărcina pe angajații, contractanții și/sau agenții dumneavoastră să întreprindă sau să își ia angajamentul să se întreprindă toate aceste acțiuni și lucrări rezonabil necesar periodic pentru asigurarea respectării de către oricare dintre părți a Directivei pentru protecția datelor, inclusiv, fără a se limita la, instalarea promptă și/sau upgrading-ul la cea mai recentă versiune sau ediție a software-ului sau sistemelor Autodata relevante.

1.5. Confirmați că Autodata se bazează pe dumneavoastră pentru instrucțiuni cu privire la măsura în care Autodata are dreptul de a folosi și procesa Datele dumneavoastră cu caracter personal. În consecință, Autodata nu va răspunde pentru aceasta, iar dumneavoastră veți autoriza imediat, la cerere, pe deplin Autodata și veți despăgubi Autodata pe deplin și efectiv în raport toate costurile, reclamațiile, cererile, cheltuielile (inclusiv cheltuielile legale și plățile cu titlu de despăgubire integrală), pierderile (inclusiv pierderile indirecte, pierderea sau coruperea datelor, pierderea reputației, pierderea fondurilor comerciale și a profiturilor), acțiunile, procedurile și responsabilitățile, indiferent de natura acestora, suportate de către Autodata sau pentru care Autodata ar putea deveni răspunzătoare din cauza oricărei reclamații făcute de către o persoană vizată sau Autoritate de supraveghere, apărută din orice acțiune sau omisiune a Autodata, în măsura în care respectiva acțiune sau omisiune a rezultat din instrucțiunile dumneavoastră.

1.6. Dumneavoastră veți despăgubi Autodata imediat, la cerere, complet și veți menține Autodata complet și efectiv despăgubită în privința tuturor cheltuielilor, reclamațiilor, cererilor, cheltuielilor (inclusiv cheltuielile legale și plățile cu titlu de despăgubire integrală), pierderilor (inclusiv pierderile indirecte, pierderea sau coruperea datelor, pierderea reputației, pierderea fondurilor comerciale și a profiturilor), acțiunilor, procedurilor și responsabilităților, indiferent de natura acestora, apărute sau suportate de Autodata sau afiliații acesteia în legătură cu orice neconformitate apărută din partea dumneavoastră sau a oricărui terț desemnat de dumneavoastră cu privire la oricare dintre prevederile Clauzei 1.4 și/sau a Directivei pentru protecția datelor în raport cu Datele dumneavoastră cu caracter personal.

1.7. În măsura în care există vreun conflict între acest Program de protecție a datelor și orice alte părți ale Acordului de Licență, acest Program pentru protecția datelor va prevala, va avea preponderență. Acest Program pentru protecția datelor și obligațiile din prezentul document vor dura mai mult decât rezilierea sau expirarea Acordului de licență, indiferent de momentul intrării în vigoare sau al apariției.