Skip to main content

Clauze și condiții ale produsului

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTORII TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

LICENȚĂ DE ABONAMENT DE UTILIZATOR

Autodata Limited este o societate cu răspundere limitată înregistrată în Anglia și Țara Galilor cu numărul 01062727, cu sediul social la Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ („Autodata”).

Accesul dvs. la baza de date Autodata este controlat de un permis electronic activat prin introducerea unui nume de utilizator și a unei parole. Numele de utilizator și parolele sunt furnizate de Autodata sau de reprezentantul său autorizat pe bază de abonament.

Prin accesarea bazei de date Autodata și plata taxei de abonament, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile acestei licențe. În schimb, Autodata vă va acorda o licență pentru a accesa și utiliza informațiile Autodata în următorii termeni și următoarele condiții:

  1. Definiții

În această licență, următoarele cuvinte vor avea următoarele semnificații:

Informații Autodata” înseamnă informațiile colectate de Autodata și publicate în zona de abonament a site-ului Autodata;

Site-ul Autodata” înseamnă site-ul de la adresa workshop.autodata-group.com sau orice alt site despre care v-ar putea înștiința Autodata;

Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă orice brevete, drepturi de autor, desene, modele de utilitate, mărci comerciale, nume comerciale, nume de domenii, drepturi de baze de date, drepturi asupra expertizei și informații confidențiale și orice altă proprietate intelectuală și industrială și similară, indiferent dacă sunt înregistrate sau neînregistrate, sau drepturi analoge existente în temeiul legilor oricărei țări;

„Acord de licență” înseamnă acești Termeni și condiții pentru licența de abonament de utilizator/produs;

„Formular de înregistrare” înseamnă formularul (electronic sau în altă formă) completat prin stabilirea detaliilor dvs., a perioadei de abonament și a taxei de abonament plătibile; în cazul în care există vreo discrepanță între această licență și formularul de înregistrare, termenii și condițiile acestui acord de licență vor prevala;

„Zona de abonament” înseamnă acea parte a site-ului Autodata care este accesibilă numai prin introducerea unui nume de utilizator și a unei parole valide și care conține informațiile Autodata;

„Taxa de abonament” înseamnă taxa convenită între dvs. și Autodata, așa cum este stabilită în formularul de înregistrare;

„Perioada de abonament” înseamnă perioada pentru care ați plătit taxa de abonament pentru a accesa informațiile Autodata, așa cum este specificată în formularul de înregistrare; și

Dvs.” înseamnă organizația care plătește pentru a avea acces la informațiile Autodata și

„Al dvs.” va fi interpretat în consecință.

  1. Acordarea licenței

2.1. La primirea formularului de înregistrare completat corect și în schimbul (și după primirea) plății de către dvs. a taxei de abonament către Autodata, Autodata vă acordă acces doar online la zona de abonament și vă acordă o licență limitată neexclusivă și netransferabilă pentru a vizualiza informațiile Autodata din zona de abonament pentru perioada de abonament, în conformitate cu termenii și condițiile acestui acord de licență.

2.2. Licența acordată conform clauzei 2.1 este emisă pentru un singur amplasament fizic sau adresă menționată în Formularul de înregistrare și acoperă vizualizarea informațiilor Autodata de către un singur dispozitiv conectat la internet aflat în uz în orice moment în acea locație. Vi se va emite un singur nume de utilizator și o parolă și vă veți asigura că acest nume de utilizator și parolă nu sunt dezvăluite niciunei terțe părți sau utilizate altfel decât este permis în acești Termeni și condiții. Sunteți de acord să despăgubiți Autodata pentru și împotriva oricăror pierderi, răspunderi, daune sau costuri pentru Autodata sau terți generate de nerespectarea de către dvs. a acestei obligații. Veți notifica imediat Autodata în scris dacă securitatea unei parole a fost compromisă.

2.3. Vizualizarea informațiilor Autodata de către dispozitive suplimentare conectate la internet în locul aplicabil menționat în paragraful 2.2 va fi permisă la discreția Autodata și va fi supusă completării altor formulare de înregistrare și plății unor taxe de abonament suplimentare, pentru care vor fi emise nume de utilizator și parole suplimentare.

2.4. Puteți utiliza informațiile Autodata doar ca sursă de referință în scopul întreținerii și reparației autovehiculelor.

2.5. Numai dvs. și angajații dvs. sunteți autorizați să utilizați numele de utilizator și parola pe care Autodata v-o oferă în conformitate cu paragraful 2.2 și nu veți dezvălui sau autoriza dezvăluirea numelui de utilizator și a parolei către nicio altă parte.

2.6. Nu puteți utiliza, copia, descărca, închiria, împrumuta, oferi în leasing, vinde, distribui, transmite sau transfera în alt mod orice informații Autodata sau orice copie, modificare, traducere sau adaptare a oricăror informații Autodata, cu excepția cazurilor permise de lege sau prevăzute în mod expres în prezenta licență. Nu aveți voie să „explorați cu crawlere” sau să accesați în alt mod informațiile Autodata, fie manual, fie prin mijloace automate, pentru a reproduce orice parte a informațiilor Autodata sub nicio formă. Nu puteți să decompilați, să dezasamblați, să aplicați tehnici de inginerii inversă sau să creați opere derivate bazate pe toate informațiile Autodata sau o parte din ele.

2.7. În timpul perioadei de abonament și pe o perioadă de 12 luni de la încheierea acesteia (din orice motiv), trebuie să permiteți Autodata și reprezentanților săi, în orice moment și cu preaviz în măsura rezonabilă, să inspecteze și să aibă acces la orice sediu și la echipamentele informatice aflate acolo, pe care sunt (sau au fost) utilizate informațiile Autodata și orice înregistrări păstrate în conformitate cu prezentul acord de licență, în scopul de a se asigura că respectați acest acord de licență.

2.8. Sunteți de acord că Autodata poate monitoriza utilizarea online a zonei de abonament, de exemplu pentru a asigura conformitatea cu prezentul paragraf 2 sau pentru a colecta statistici referitoare la utilizarea site-ului Autodata. Dacă Autodata stabilește în mod rezonabil că accesați sau utilizați zona de abonament în alt mod decât în conformitate cu această licență, Autodata are dreptul  să suspende sau să închidă imediat accesul dvs. la zona de abonament, fără a fi obligată să vă ramburseze nicio parte din taxa de abonament.

2.9. Sunteți de acord că, în timpul utilizării de către dvs. a zonei de abonament, puteți opta să încărcați în zona de abonament, pentru a facilita consultarea, anumite informații referitoare la dvs. sau la clienții sau partenerii dvs. comerciali (inclusiv detalii despre locația sau locațiile dvs. fizice, numele unora dintre angajații dvs. care accesează zona de abonament, mărcile și modelele de autovehicule deținute de clienții dvs. sau partenerii comerciali etc.). Astfel de informații rămân întotdeauna în proprietatea dvs. și puteți opta să ștergeți oricând astfel de informații din zona de abonament. Prin încărcarea unor astfel de informații în zona de abonament, sunteți de acord ca Autodata să stocheze o copie a acelor informații. Autodata va respecta toate cerințele legale referitoare la prelucrarea acestor informații și va asigura în permanență confidențialitatea acestor informații.

2.10. Nu vi se permite să utilizați (sau să permiteți să fie utilizate de către vreo terță parte) informațiile Autodata în legătură cu întreținerea sau repararea oricăror autovehicule care sunt sau față de care există suspiciuni rezonabile că vor fi utilizate în scopuri militare sau în legătură cu transportul sau depozitarea armelor de distrugere în masă sau care contravin în alt fel regulamentelor Uniunii Europene sau oricăror altor regulamente. Trebuie să notificați imediat Autodata în scris dacă aflați sau bănuiți că informațiile Autodata puse la dispoziția dvs. sau accesul dvs. la zona de abonament au fost utilizate în acest mod.

2.11. Trebuie să respectați toate legile și regulamentele în vigoare la anumite intervale de timp în locul din care accesați informațiile Autodata și zona de abonament și nu trebuie să utilizați (sau să permiteți utilizarea) informațiilor Autodata în legătură cu nicio activitate ilegală.

  1. Durata

3.1. Cu excepția cazului în care Autodata îl reziliază în conformitate cu clauzele 2.8 de mai sus sau cu 6.2 de mai jos, acest acord de licență va începe la data la care Autodata vă emite un nume de utilizator și o parolă pentru a accesa zona de abonament și va continua în perioada abonamentului.

3.2. Cu excepția cazului în care primim o notificare de la dvs. în ultimele 30 de zile ale perioadei de abonament (și orice reînnoiri ulterioare ale acesteia) prin care ne anunțați că doriți să reziliați acest acord de licență, acest acord de licență va fi reînnoit automat pe o perioadă de abonament suplimentară de 12 luni sau pe perioada specificată în contract, acolo unde este cazul, și vi se va cere să plătiți o taxă suplimentară. Această taxă suplimentară va fi debitată automat din orice mijloc de plată pe care ne-ați autorizat să-l păstrăm în evidențele noastre sau, dacă este relevant, din canalul prin care v-ați achiziționat abonamentul; în caz contrar, vi se va emite o factură. Dacă nu plătiți taxa de abonament suplimentară pentru orice reînnoire a acestui acord de licență când aceasta este scadentă, Autodata vă poate suspenda sau închide accesul la zona de abonament.

3.3. Autodata poate modifica sau schimba taxa de abonament sau orice alte taxe, obligații de plată sau sume de bani în temeiul sau în legătură cu acest acord de licență printr-o notificare scrisă adresată dvs. (inclusiv prin comunicare electronică sau e-mail).

  1. Garanții și despăgubiri

4.1. Informațiile Autodata au fost compilate de Autodata din informațiile furnizate de producătorii de vehicule și componente și din rezultatele testelor efectuate de Autodata, plecându-se de la premisa unui nivel adecvat de abilitate și competență. S-a acordat toată atenția rezonabilă asigurării acurateței acestor informații. Cu toate acestea, Autodata nu oferă nicio garanție că informațiile Autodata sunt complete sau exacte și, în măsura maximă permisă de lege, Autodata nu va accepta nicio răspundere care decurge din caracterul inexact sau incomplet al informațiilor Autodata.

4.2. Informațiile Autodata au fost compilate pentru a fi utilizate cu vehicule fabricate conform specificațiilor europene. Trebuie să rețineți că, în țările din afara Europei, numele și descrierile modelelor și specificațiile aferente pot diferi de cele enumerate în informațiile Autodata.

4.3. Dacă nu este specificat în mod expres de către producătorul vehiculului, Autodata nu recomandă utilizarea niciunui aditiv, agent de curățare sau tratament. Autodata nu își va asuma nicio răspundere care decurge din utilizarea unor astfel de aditivi, care pot cauza daune și pot anula garanția vehiculului.

4.4. Informațiile Autodata sunt furnizate „CA ATARE” și toate condițiile sau garanțiile, exprese sau implicite, statutare sau de altă natură (inclusiv, dar fără a se limita la, cele referitoare la acuratețe, caracter complet, actualitate, neîncălcare de reglementări, vandabilitate sau adecvare pentru un anumit scop (indiferent dacă s-a transmis o înștiințare în acest sens sau nu) cu privire la orice produs) sunt excluse prin prezentul acord.

4.5. Autodata depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că site-ul Autodata nu conține viruși informatici, troieni și alte coduri rău intenționate, însă trebuie să vă asigurați că utilizați un software antivirus adecvat și actualizat. Autodata nu își va asuma responsabilitatea pentru nicio infecție cu viruși informatici sau alt cod rău intenționat.

4.6. Autodata depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că site-ul Autodata este disponibil. În rare situații, numărul de utilizatori care îl accesează îl poate face să funcționeze lent, iar, în alte ocazii, este posibil să fie temporar indisponibil în timp ce este întreținut sau reparat. Deși Autodata se va strădui să avertizeze utilizatorii cu privire la întreruperile programate pentru întreținere, Autodata nu garantează că site-ul va fi mereu accesibil. În măsura maximă permisă de lege, Autodata nu va accepta nicio răspundere care decurge din incapacitatea utilizatorilor de a accesa informațiile Autodata sau din orice funcționare lentă a site-ului Autodata.

4.7. Singura dvs. cale de atac și întreaga răspundere a Autodata sunt cele stabilite în acest acord de licență și în niciun caz Autodata nu va fi răspunzătoare față de dvs. sau față de orice altă persoană pentru orice pierdere de venituri, pierdere de profituri efective sau anticipate, indiferent dacă apar în cursul normal al activității comerciale sau de altă natură (inclusiv, fără a se limita la, pierderi de profit din contracte); pierdere legată de utilizarea banilor; pierderea economiilor anticipate; pierderea activității comerciale; pierderea unei oportunități; pierderea fondului comercial; pierderea sau afectarea reputației; pierderea sau coruperea datelor; pierderea timpului de conducere sau administrare, a taxelor și cheltuielilor juridice și profesionale de altă natură; sau orice pierdere sau daune indirecte sau conexe, oricum ar fi cauzate, care decurg direct sau indirect din obiectul acestui acord de licență sau din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-ul Autodata.

4.8. Prin prezentul acord, despăgubiți și scutiți Autodata de orice răspundere, cost (inclusiv costuri legale), daune, pierderi, acțiuni, reclamații sau proceduri care decurg direct sau indirect ca urmare a oricărei utilizări neautorizate de către dvs. (sau angajații dvs. sau orice terță parte cărora dvs. sau angajații dvs. le-ați acordat acces la informațiile Autodata) a informațiilor Autodata sau ale site-ului Autodata, fie în conformitate cu termenii acestui acord de licență, fie în alt mod. Veți furniza Autodata orice dovezi sau informații aflate în posesia sau controlul dvs., solicitate în mod rezonabil de către Autodata în legătură cu utilizarea de către dvs. a informațiilor Autodata, în cazul în care Autodata este supusă oricărei contestații, reclamații sau plângeri legate de utilizarea de către dvs. a informațiilor Autodata.

4.9. Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul acord de licență sau în condițiile cerute de lege, nu se oferă alte garanții (fie exprese sau implicite) cu privire la informațiile Autodata sau site-ul Autodata. Nicio prevedere din prezentul acord nu va avea ca efect excluderea sau restricționarea răspunderii niciunei părți pentru decesul sau vătămarea corporală produsă din cauza neglijenței sale, nici pentru declarații false frauduloase sau orice răspundere care nu poate fi exclusă prin lege.

  1. Drepturi cu privire la informațiile Autodata

5.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală legate de informațiile Autodata sunt deținute de Autodata Limited și/sau de licențiatorii săi. Nu aveți niciun drept asupra informațiilor Autodata, în afară de drepturile acordate în mod special prin prezentul acord de licență și formularul de înregistrare, și toate drepturile care nu vă sunt acordate în mod expres sunt rezervate de Autodata.

5.2. Notificarea privind drepturile de autor și drepturile de bază de date incluse în informațiile Autodata trebuie să rămână întotdeauna parte integrantă a informațiilor Autodata și a oricărei copii permise.

5.3. AUTODATA și sigla Autodata sunt mărci comerciale înregistrate ale Autodata Limited.

5.4. Prin prezenta cesionați (și veți asigura cesionarea de la oricare dintre angajații dvs.) fără costuri, către Autodata, toate drepturile (inclusiv drepturile de autor) asupra oricărui conținut legat de repararea și întreținerea autovehiculelor pe care îl furnizați sau îl puneți la dispoziție (de exemplu, prin e-mail sau prin postarea pe forumurile de utilizatori ale Autodata sau alte facilități publice similare deținute sau operate de Autodata) către Autodata, care completează informațiile Autodata.

  1. Prevederi generale

6.1. Nu veți transfera, cesiona, sublicenția sau dispune în orice alt mod de acest acord de licență sau de orice parte a acestuia, sau de oricare dintre drepturile sau obligațiile dvs. care decurg din acesta fără acordul prealabil scris al Autodata.

6.2. În cazul în care nu respectați termenii și condițiile acestui acord de licență, Autodata va avea dreptul să rezilieze acest acord de licență, cu efect imediat și fără notificare. La expirarea acestui acord de licență, indiferent de motiv, toate drepturile care v-au fost acordate în baza acestui acord de licență vor înceta.

6.3. Sunteți de acord ca Autodata să stocheze informațiile dvs. de plată pentru a facilita plata taxelor de abonament viitoare. Autodata va respecta toată legislația privind protecția datelor în ceea ce privește stocarea și prelucrarea oricăror date cu caracter personal.

6.4. Autodata poate actualiza la anumite intervale de timp termenii acestui acord de licență printr-o notificare scrisă adresată dvs. (inclusiv prin comunicare electronică sau e-mail).

6.5. Dacă orice prevedere a acestui acord de licență este declarată nulă sau inaplicabilă, celelalte prevederi ale acestui acord de licență vor rămâne în vigoare și își vor păstra valabilitatea.

6.6. Nicio prevedere din prezentul acord de licență nu va fi considerată ca având scopul de a constitui un parteneriat între părți și nici nu va face ca vreo parte să devină agentul sau reprezentantul celeilalte părți.

6.7. Nicio prevedere din prezentul acord de licență nu are scopul de a conferi vreun beneficiu unei terțe părți (indiferent dacă un astfel de beneficiu ar fi apărut în temeiul Legii contractelor din 1999 (Drepturile Terților) sau în alt mod) și niciun termen nu va fi aplicabil de către vreo terță parte.

6.8. Acest acord de licență și formularul de înregistrare constituie întregul acord dintre dvs. și Autodata și înlocuiește orice aranjament, înțelegere sau acord anterior între dvs. și Autodata referitor la informațiile Autodata. În măsura în care există o discrepanță între acest acord de licență și formularul de înregistrare, termenii acestui acord de licență vor prevala.

6.9. Acest acord de licență va fi reglementat și interpretat în conformitate cu legislația din Anglia și Țara Galilor, iar instanțele din Anglia și Țara Galilor vor avea jurisdicție neexclusivă.

  1. Module cookie

7.1. Modulele cookie ne permit să vă identificăm dispozitivul sau pe dvs. atunci când v-ați conectat. Autodata utilizează module cookie care sunt strict necesare pentru a vă permite să navigați pe site sau pentru a oferi anumite funcții de bază. Folosim module cookie pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului. De asemenea, folosim module cookie pentru a ne ajuta să îmbunătățim performanța site-ului și a vă oferi o experiență de utilizare mai bună. Nu vindem informațiile colectate de modulele cookie.

7.2. Sunteți de acord ca Autodata să stocheze module cookie pe dispozitivul sau dispozitivele dvs. în scopurile prezentate în paragraful 7.1.

7.3. Vă rugăm să rețineți că, dacă alegeți să dezactivați sau să eliminați modulele cookie, s-ar putea ca astfel să nu beneficiați pe deplin de aplicație, iar unele dintre funcționalitățile aplicației ar putea să nu funcționeze.

7.4. Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre modulele cookie pe care le folosim, vă rugăm să contactați Autodata. https://www.autodata-group.com/global/contact-us/sau să consultați politica noastră privind modulele cookie la https://www.autodata-group.com/corporate/privacy-policy/.

  1. Protecția datelor

8.1. Autodata și dvs. sunteți de acord că prevederile stabilite în Anexa 1 – anexa cu privire la protecția datelor anexată la prezentul acord vor fi obligatorii pentru părți în ceea ce privește obligațiile lor de protecție a datelor și de securitate a informațiilor.

ANEXA 1 – ANEXA CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR

Termenii „date cu caracter personal”, „operator”, „procesator”, „prelucrare”, „persoană vizată de date”, vor avea semnificațiile care le sunt atribuite în temeiul Regulamentului (definite mai jos), după caz.

„Politica de păstrare a datelor Autodata” înseamnă politica de păstrare a datelor cu caracter personal stabilită de Autodata și actualizată de Autodata la anumite intervale de timp;

„Datele dvs. cu caracter personal” înseamnă, cu excepția oricăror date privitoare la vehicule, toate datele cu caracter personal sub orice formă sau mediu care sunt (i) furnizate, sau pentru care este acordat accesul, către Autodata, fie de către dvs., fie în alt mod, în legătură cu acest acord de licență, sau (ii) produse sau generate de sau în numele Autodata în legătură cu acest acord de licență și (iii) pe care Autodata le prelucrează în numele dvs.;

„Anexa de protecție a datelor” înseamnă această anexă de protecție a datelor;

„Legea privind protecția datelor” înseamnă Directiva (așa cum a fost modificată sau înlocuită la anumite intervale de timp) și Regulamentul și Legea privind protecția datelor din 2018;

„Directive” înseamnă Directiva europeană privind confidențialitatea și comunicațiile electronice (Directiva 2002/58/CE);

„Regulament” înseamnă Regulamentul general privind protecția datelor din Marea Britanie sau Regulamentul general privind protecția datelor al UE, după caz;

„Încălcare raportabilă” înseamnă orice prelucrare, dezvăluire sau acces neautorizat sau ilegal la datele dvs. cu caracter personal și/sau orice distrugere accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea sau coruperea datelor dvs. cu caracter personal;

„Autoritate de supraveghere” înseamnă orice autoritate competentă pentru protecția datelor în a cărei jurisdicție vă încadrați în legătură cu datele dvs. cu caracter personal și în care Autodata furnizează serviciile; și

„Date despre vehicule” înseamnă           orice număr de înmatriculare a vehiculului („VRM”), număr de identificare a vehiculului („VIN”) sau orice date sau informații referitoare la un vehicul sau repararea unui vehicul sub orice formă, format sau suport media, inclusiv VRM sau VIN conținute în imagini sau în formate de imagine.

1.1. Părțile convin că următoarele prevederi prezintă informațiile cerute de regulament

Obiectul prelucrării – informații privind service-ul, întreținerea și repararea vehiculelor și îndeplinirea obligațiilor contractuale în temeiul prezentului acord de licență.

Durata prelucrării – Pe durata acordului de licență, până la încetarea sa sau odată ce prelucrarea de către Autodata a oricăror date cu caracter personal nu mai este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale relevante în temeiul acordului de licență sau pentru alte interese legitime ale acestuia sau în conformitate cu Politica de păstrare a datelor Autodata.

Natura prelucrării – Prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților clientului în scopul deservirii, întreținerii și reparației vehiculelor. Datele cu caracter personal sunt introduse de dvs. și de către mecanicii, inginerii sau terții autorizați, numiți sau aprobați.

Scopul prelucrării – Pentru a permite service-ul, întreținerea și repararea vehiculelor și serviciile conexe și pentru a îndeplini obligațiile Autodata conform acordului de licență.

Tip de date cu caracter personal – Numărul de înmatriculare a vehiculului (VRM) și/sau Numărul de identificare a vehiculului (VIN)

Categorii de persoane vizate – Proprietari de vehicule

1.2. Dvs. și Autodata sunteți de acord prin prezenta că, în sensul acestui acord de licență, Autodata (și fiecare subcontractant permis) va fi un procesator de date pentru datele dvs. cu caracter personal. Pentru a evita orice dubiu, atât dvs., cât și Autodata sunteți fiecare un operator independent pentru datele vehiculelor.

1.3. Autodata, acționând ca un astfel de procesator de date:

1.3.1. va prelucra datele dvs. cu caracter personal numai după cum este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului acord de licență, în conformitate cu politica de păstrare a datelor Autodata și/sau conform cerințelor legale aplicabile acestora (cu condiția ca Autodata să vă informeze mai întâi cu privire la acea cerință legală înainte de prelucrare, cu excepția cazului în care legea respectivă interzice acest lucru din motive importante de interes public);

1.3.2. se va asigura că tot personalul care are acces la datele dvs. cu caracter personal s-a angajat să respecte obligațiile corespunzătoare de confidențialitate;

1.3.3. va menține toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor dvs. cu caracter personal. Astfel de măsuri trebuie să fie conforme cu politicile aplicabile de securitate IT și/sau de securitate a informațiilor Autodata.

1.3.4. vă va sprijini, în măsura în care este posibil, să vă îndepliniți obligațiile de a răspunde solicitărilor de exercitare a drepturilor persoanelor vizate prevăzute în Directivă și în capitolul III din Regulament (Drepturile persoanei vizate);

1.3.5. Autorizați Autodata să angajeze subprocesatori după cum este necesar pentru furnizarea de servicii și/sau așa cum este precizat la https://www.solera.com/sub-processors-of-data-subject-to-gdpr/, precum și Amazon Web Services EMEA SARL, Microsoft Ireland Operations Limited. Puteți solicita o notificare cu privire la adăugarea subprocesatorilor, acolo unde este posibil, Autodata va transmite o notificare cu cel puțin cincisprezece (15) zile în avans cu privire la modificările propuse.  Dacă aveți o convingere întemeiată că un subprocesator propus ar afecta negativ protecția datelor dvs. cu caracter personal, notificați Autodata și organizați o întâlnire cu conducerea pentru a discuta problema.  Părțile convin să coopereze cu bună-credință pentru a găsi o soluție rezonabilă.  Recunoașteți că Autodata face parte dintr-o rețea globală de companii care oferă servicii.  Autodata convine ca datele dumneavoastră cu caracter personal stocate în serviciile Autodata să fie găzduite numai pe servere situate în SEE, Regatul Unit sau Elveția, în timp ce subprocesatorii pot accesa datele dumneavoastră cu caracter personal din alte țări.

Autodata va încheia un acord scris cu fiecare subprocesator. Un astfel de acord va conține obligații de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal echivalente cu cele stabilite în acest acord.  În cazul în care accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal constituie un transfer în temeiul legii aplicabile privind protecția datelor către o țară din afara (i) UE sau SEE și (ii) o țară despre care se constată prin decizie a autorității competente (inclusiv Comisia UE și Comisarul pentru protecția datelor și informațiilor al Federației Elvețiene) că nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor, Autodata se va asigura că astfel de transferuri sunt documentate prin „Clauze contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către procesatori din țări terțe” în conformitate cu Decizia Comisiei 2010/87/UE din 5 februarie 2010 sau acorduri similare ulterioare autorizate de Comisia UE („Contract model”) integrate cu orice măsuri suplimentare organizatorice, contractuale și tehnice necesare pentru a garanta un nivel de protecție echivalent în esență. Dacă, și în măsura în care există neconcordanțe între această Anexă cu privire la protecția datelor și Contractul model, vor prevala prevederile Contractului model;

1.3.7. sub rezerva unor proceduri rezonabile de acces și cu excepția dezvăluirii de informații care sunt confidențiale, sensibile din punct de vedere comercial sau privilegiate, va permite dvs. sau unui auditor terț care acționează sub conducerea dvs., să efectuați, pe cheltuiala dvs., audituri, evaluări și inspecții privind procedurile de protecție a datelor Autodata cu privire la respectarea Clauzei 1.3. Pentru a evita orice îndoială, drepturile dvs. de audit, acces și inspecție conform acestei clauze sunt limitate doar la documentele și evidențele Autodata și nu se aplică sediilor fizice ale Autodata;

1.3.8. vă va anunța cât mai curând posibil și în scris dacă află despre o încălcare raportabilă și vă va oferi asistență pentru a reacționa și a o contracara. Autodata va păstra un registru al încălcărilor raportabile.

1.3.9. vă va sprijini pentru respectarea articolului 35 (Evaluarea impactului privind protecția datelor) și a articolului 36 (Consultare prealabilă) din Regulament cu privire la orice tip nou de prelucrare propus, în conformitate cu Legea privind protecția datelor;

1.3.10. cu excepția cazurilor în care acest lucru este cerut de lege sau este în conformitate cu Politica de păstrare a datelor Autodata, la rezilierea sau expirarea prezentului acord de licență, oricum s-a realizat și din orice motiv, fie va distruge toate datele dvs. cu caracter personal, fie le va transfera către dvs. sau către o terță parte desemnată (într-un format convenit de comun acord și printr-o metodă convenită de comun acord).

1.3.11. Fără a aduce atingere oricărei dispoziții contrare din acordul de licență, răspunderea totală a Autodata față de dvs. în temeiul acestei Clauze 1.3 și în legătură cu toate obligațiile Autodata de protecție a datelor conform Legii privind protecția datelor va fi limitată la și nu va depăși 20.000 de lire sterline pe an contractual și în niciun caz nu va depăși 50.000 de lire sterline în total pe întreaga durată a acordului de licență și ulterior. În sensul acestei clauze, „an contractual” înseamnă fiecare perioadă de 12 luni care urmează de la data de începere a acordului de licență sau de la trecerea unui an de la data de încheiere a acestuia și va include perioade de 12 luni care continuă după încetarea sau expirarea acordului de licență.

1.4. Dvs., acționând în calitate de operator de date, garantați și declarați prin prezentul acord:

1.4.1. că toate prelucrările datelor dvs. cu caracter personal vor fi în conformitate cu întreaga legislație privind protecția datelor și că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Autodata în conformitate cu acest acord de licență nu va încălca Legea privind protecția datelor;

1.4.2. că datele dvs. cu caracter personal furnizate Autodata sunt exacte și vor fi actualizate pentru a asigura acuratețea continuă, cum și când este necesar;

1.4.3. că, exceptând datele cu caracter personal, așa cum este prevăzut în această Anexă de protecție a datelor, sunteți de acord să nu furnizați Autodata alte date cu caracter personal fără să notificați mai întâi Autodata și să semnați cu Autodata condiții scrise separate în legătură cu acestea. Fără a limita generalitatea prevederilor de mai sus, garantați și declarați, de asemenea, i) că nu veți furniza Autodata și nu veți solicita Autodata să prelucreze tipurile și categoriile de date cu caracter personal enumerate, definite sau la care se face referire în articolele 8-10 din Regulament (denumite colectiv „Date cu caracter personal cu risc ridicat”) și ii) că nu veți furniza Autodata și nu veți transmite către Autodata date cu caracter personal despre care Autodata nu are cunoștință, nu este avizată sau care nu sunt prevăzute în mod explicit în această Anexă cu privire la protecția datelor și, dacă este cazul, nu veți introduce date cu caracter personal în câmpurile de text liber încorporate în produsele și/sau Serviciile relevante Autodata și nu veți încorpora date cu caracter personal în atașările și/sau imaginile care urmează să fie încărcate în sistemul sau sistemele Autodata la anumite intervale de timp;

1.4.4. că vă veți asigura și veți face demersuri în așa fel încât angajații, contractanții și/sau reprezentanții dvs. să păstreze în siguranță acreditările de conectare utilizate pentru a accesa serviciile și veți fi responsabil pentru accesul la servicii prin aceste acreditări de conectare. În plus, garantați că veți notifica imediat Autodata cu privire la orice utilizare neautorizată a oricăror acreditări de conectare sau altă încălcare a măsurilor de securitate, inclusiv pierderea, furtul sau dezvăluirea neautorizată a acreditărilor de conectare și că serviciile vor fi accesate numai de către angajații autorizați de pe amplasamente autorizate, după cum s-a aprobat de către Autodata („amplasamente autorizate”), iar dvs. trebuie să păstrați o listă scrisă, actualizată a angajaților actuali care utilizează serviciile și amplasamentele autorizate și să transmiteți o astfel de listă către Autodata în termen de 10 zile de la solicitarea scrisă a Autodata în orice moment; și

1.4.5. că, pe cheltuiala dvs., vă veți asigura și veți face demersuri pentru ca angajații, contractanții și/sau reprezentanții dvs. să facă sau să asigure faptul că sunt făcute toate acțiunile și procedurile ulterioare care pot fi rezonabil necesare la anumite intervale de timp pentru a asigura conformitatea oricărei părți cu Legea protecției datelor, inclusiv, dar fără a se limita la, instalarea promptă și/sau actualizarea la cea mai recentă versiune Autodata sau versiuni ale software-ului sau sistemelor relevante Autodata.

1.5. Recunoașteți că Autodata se bazează pe dvs. pentru instrucțiuni cu privire la măsura în care Autodata are dreptul să utilizeze și să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal. În consecință, Autodata nu va fi responsabilă și dvs., imediat, la cerere,veți despăgubi pe deplin și veți menține măsurile necesare pentru ca Autodata să fie despăgubită în mod complet și efectiv pentru toate costurile, pretențiile, solicitările, cheltuielile (inclusiv costuri juridice și plăți pe bază de despăgubire integrală), pierderi (inclusiv pierderi indirecte, pierderea sau coruperea datelor, pierderea reputației, a fondului comercial și a profiturilor), acțiuni, proceduri și răspunderi de orice natură suportate de Autodata sau pentru care Autodata ar putea deveni răspunzătoare din cauza oricărei reclamații formulate de către o persoană vizată sau de către Autoritatea de Supraveghere, generate de orice acțiune sau omisiune a Autodata, în măsura în care o astfel de acțiune sau omisiune a rezultat ca urmare a instrucțiunilor dvs.

1.6. La cerere, veți despăgubi pe deplin Autodata și veți menține măsurile necesare pentru ca Autodata să fie pe deplin și efectiv despăgubită pentru toate costurile, pretențiile, cererile, cheltuielile (inclusiv costuri juridice și debursări pe bază de despăgubire integrală), pierderile (inclusiv pierderi indirecte, pierderi sau coruperi de date, afectarea reputației, fondului comercial și profiturilor), acțiuni, proceduri și răspunderi de orice natură care decurg din sau suportate de Autodata sau afiliații săi în legătură cu orice nerespectare de către Dvs. sau orice terțe părți desemnate de dvs. a oricăreia dintre prevederile din Clauza 1.4 și/sau Legea privind protecția datelor cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal.

1.7. În măsura în care există contradicții între această Anexă de protecție a datelor și orice alte părți ale acordului de licență, această Anexă de protecție a datelor va prevala, va reglementa și înlocui acordul. Această Anexă de protecție a datelor și obligațiile care decurg din aceasta vor persista și după rezilierea sau expirarea acordului de licență, indiferent de efect sau de apariție.