Integritetspolicy

INLEDNING

Autodata respekterar din integritet och vi har åtagit oss att skydda dina personuppgifter. Detta meddelande beskriver hur vi tar hand om dina personuppgifter när du besöker vår webbplats eller använder våra produkter eller tjänster, eller annat. Meddelandet informerar dig även om dina integritetsrättigheter och hur du skyddas av lagen.

 1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR
 2. VILKA UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG
 3. HUR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER
 4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
 5. HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER
 6. INTERNATIONELL ÖVERFÖRING
 7. DATASÄKERHET
 8. DATALAGRING
 9. DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER
 10. ORDFÖRKLARINGAR
 1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

SYFTET MED DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Syftet med detta meddelande är att förklara hur vi på Autodata samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder våra produkter och/eller tjänster och i andra fall, inklusive personuppgifter du lämnar via respektive webbplatser när du beställer våra nyhetsbrev, begär produktinformation, köper en produkt eller tjänst eller deltar i en tävling, eller personuppgifter om dig som vi får från tredje part.

Autodatas produkter och tjänster är inte avsedda för barn och vi samlar inte medvetet in uppgifter om barn.

Det är viktigt att du läser det här integritetsmeddelandet tillsammans med alla övriga integritetsmeddelanden eller sekretessmeddelanden vi tillhandahåller vid särskilda tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig, så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Detta meddelande kompletterar övriga meddelanden och är inte avsett att ersätta dessa.

REGISTERANSVARIG

Autodata Limited, registrerat i England och Wales med organisationsnummer 01062717 och registrerat kontor på Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ, Storbritannien (kollektivt benämnt ”Autodata”, “vi”, “oss” eller “vår/vårt/våra” i detta integritetsmeddelande), är registeransvarig och har ansvaret för dina personuppgifter.

Vi har utsett ett dataskyddsombud som ansvarar för tillsynen i förhållande till detta meddelande. Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, eller vill utöva dina rättigheter, kontaktar du vårt dataskyddsombud med hjälp av nedanstående uppgifter.

KONTAKTUPPGIFTER

Våra fullständiga kontaktuppgifter är:

Fullständigt namn på juridisk person: Autodata Limited

E-postadress: GDPR@autodata-group.com

Postadress: Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ, Storbritannien

Du har rätt att när som helst framföra klagomål till Information Commissioner’s Office (ICO), Storbritanniens tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor (www.ico.org.uk). Vi ber dock att du i första hand kontaktar oss, så att vi får möjlighet att försöka lösa eventuella problem, innan du kontaktar ICO.

ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSMEDDELANDET OCH DIN SKYLDIGHET ATT INFORMERA OSS OM ÄNDRINGAR

Detta integritetsmeddelande kan komma att ändras från tid till annan. Den här versionen uppdaterades Oktober 2019. Kontakta oss för att få en kopia av en tidigare version. Den senaste versionen av vårt integritetsmeddelande finns tillgänglig på www.autodata-group.com.

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Vi ber att du meddelar oss om dina personuppgifter ändras under din kontakt med oss.

TREDJEPARTSLÄNKAR

Våra webbplatser kan inkludera länkar till webbsidor från tredje part, insticksprogram och applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela uppgifter om dig. Webbplatser från tredje part kontrolleras inte av oss och vi är inte ansvariga för deras integritetsmeddelanden. När du navigerar bort från vår webbplats rekommenderar vi att du läser respektive integritetsmeddelande för varje webbplats du besöker.

 1. VILKA UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG

Personuppgifter, eller personlig information, är alla slags uppgifter som kan användas till att identifiera en individuell fysisk person. Detta inkluderar inte avidentifierad information (anonymiserade uppgifter).

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra följande typer av personuppgifter om dig:

Identitetsuppgifter inkluderar vanligtvis, i den utsträckning det är tillämpligt: namn, användarnamn eller liknande identifierare, titel, födelsedatum, kön.

Kontaktuppgifter inkluderar vanligtvis, i den utsträckning det är tillämpligt: faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.

Finansiella uppgifter inkluderar vanligtvis, i den utsträckning det är tillämpligt: bankkonto- och betalkortsuppgifter.

Transaktionsuppgifter inkluderar vanligtvis, i den utsträckning det är tillämpligt: betalningsbekräftelser eller uppgifter om betalningar till eller från dig och andra uppgifter om produkter och tjänster du köpt från oss.

Tekniska uppgifter inkluderar vanligtvis, i den utsträckning det är tillämpligt: IP-adresser, dina inloggningsuppgifter, webbläsartyp och -version, tidszoninställning och plats, webbläsarens olika insticksprogram och versionerna av dessa, operativsystem, plattform och annan teknologi på de enheter du använder för att få åtkomst till denna webbsida.

Profiluppgifter inkluderar vanligtvis, i den utsträckning det är tillämpligt: ditt användarnamn och lösenord, dina inköp och beställningar, dina intressen, inställningar, återkoppling och undersökningssvar.

Användaruppgifter inkluderar vanligtvis, i den utsträckning det är tillämpligt: information om hur du använder vår webbplats, våra produkter och tjänster.

Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter inkluderar vanligtvis, i den utsträckning det är tillämpligt: dina preferenser vid mottagande av marknadsföring från oss och våra tredje parter, samt dina kommunikationsinställningar.

Vi kan dessutom samla in, använda, lagra eller överföra uppgifter om fordons registreringsmärke eller registreringsnummer.

Vi samlar också in, använder och delar aggregerade uppgifter, som statistiska eller demografiska data, för olika ändamål. Aggregerade uppgifter kan hämtas från dina personuppgifter men anses inte utgöra personuppgifter enligt lag, eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Exempelvis kan vi använda dina användaruppgifter när vi sammanställer aggregerad statistik om den procentandel besökare som använder en viss webbplatsfunktion. Om vi däremot kombinerar eller kopplar samman dessa aggregerade uppgifter med dina personuppgifter så att dessa direkt eller indirekt identifierar dig behandlar vi dessa kombinerade uppgifter som personuppgifter, i enlighet med detta integritetsmeddelande.

Som regel samlar vi inte in några särskilda kategorier av personuppgifter (detta inkluderar uppgifter om ras eller etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, sexualliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, information om din hälsa samt genetiska och biometriska uppgifter). Vi samlar inte heller in uppgifter om straffrättsliga domar eller överträdelser.

Under vissa begränsade omständigheter kan vi begära identitetshandling med fotografi i syfte att bekräfta din identitet; om vi gör detta kommer vi att be om ditt tillstånd innan vi behandlar sådana ID-uppgifter.

OM DU INTE FÖRSER OSS MED PERSONUPPGIFTER

När vi enligt lag, eller enligt villkoren för ett avtal som vi har ingått med dig, är skyldiga att samla in personuppgifter och du inte förser oss med dessa, är det inte säkert att vi kan fullgöra det avtal vi ingått eller söker ingå med dig (exempelvis för att förse dig med varor eller tjänster). I dessa fall kan vi vara tvungna avbeställa en produkt eller tjänst som du har beställt från oss. Om detta skulle bli aktuellt kommer vi att meddela dig.

 1. HUR VI SAMLAR IN DINA UPPGIFTER  

Vi samlar in personuppgifter från och om dig på flera olika sätt, inklusive via:

Direktkontakt. Du kan förse oss med dina identitets-, kontakt-, profil-, marknadsförings- och kommunikationsuppgifter, finansiella uppgifter, samt fordons registreringsmärke eller registreringsnummer genom att fylla i blanketter eller under kontakt med oss via post, telefon, e-post eller på annat vis. Detta inkluderar personuppgifter du tillhandhåller när du:

– ansöker om, ber om mer information om, eller köper våra produkter eller tjänster,

– skapar ett konto på vår webbplats,

– abonnerar på våra tjänster eller publikationer,

– begär att marknadsföring skickas till dig,

– deltar i en tävling, kampanj eller undersökning,

– eller ger oss återkoppling.

Automatiserad teknik eller interaktioner. När du använder vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska uppgifter, användar- och profiluppgifter med mera om dig i förhållande till din utrustning, ditt besöksbeteende och besöksmönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda kakor, serverloggar och annan liknande teknik.  Vi kan också samla in tekniska uppgifter, användar- och profiluppgifter med mera om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra kakor. Se vår kakpolicy nedan för mer information.

Uppgifter från tredje part eller offentliga uppgifter. Vi kan samla in uppgifter om dig från tredje part eller allmänt tillgängliga källor enligt nedan.

– Tekniska uppgifter, användar- eller profiluppgifter från följande utomstående parter:

(a) analysleverantörer, som Google,

(b) annonsnätverk och

(c) sökinformationsleverantörer.

– Finansiella uppgifter, kontakt- och transaktionsuppgifter från leverantörer av tekniska tjänster, samt betal- och leveranstjänster.

– Identitets- och kontaktuppgifter från datamäklare och sammanställare.

– Identitets- och kontaktuppgifter från allmänt tillgängliga källor.

 1. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder endast dina personuppgifter när det är tillåtet enligt lag. Som regel använder vi dina personuppgifter under följande omständigheter:

För att kunna fullgöra ett avtal vi ingått med dig eller är på väg att ingå med dig.

För att skydda våra berättigade intressen (eller en tredje parts berättigade intressen), i de fall dina intressen och rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.

För att kunna fullgöra en rättslig skyldighet.

Som regel använder vi bara ditt samtycke som rättslig grund när vi behandlar dina personuppgifter i samband med utskick av direkt marknadsföring från tredje part till dig via e-post eller sms. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till marknadsföring när som helst genom att kontakta oss.

DE ÄNDAMÅL DINA UPPGIFTER BEHANDLAS FÖR    

Nedan beskriver vi, i tabellformat, alla de sätt vi kan komma att använda dina personuppgifter, eller fordons registreringsmärke eller registreringsnummer, samt de rättsliga grunderna för detta. I tillämpliga fall har vi även angett våra berättigade intressen.

Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter på fler än en rättslig grund beroende på det specifika ändamålet för användningen. Kontakta oss om du vill veta mer om den specifika rättsliga grund som vi behandlar dina personuppgifter på, i de fall fler än en grund anges i tabellen nedan.

 

Ändamål/aktivitet Typ av uppgift Rättslig grund för behandling, inklusive berättigade intressen
Registrera dig som ny kund (a) Identitet
(b) Kontakt
Fullgöra ett avtal vi ingått med dig
Behandla och leverera produkter och/eller tjänster till dig, inklusive: (a) Hantera betalningar och avgifter (b) Ta emot betalning och driva in skulder (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Finansiell
(d) Transaktion
(e) Marknadsföring och kommunikation(f) Fordons registreringsmärke eller registreringsnummer
(a) Fullgöra ett avtal vi ingått med dig (b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (driva in skulder)
Hantera vår relation med dig, vilket inkluderar: (a) Meddela dig om ändringar av våra villkor eller vår integritetspolicy (b) Be dig lämna ett omdöme eller svara på ett frågeformulär (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Marknadsföring och kommunikation
(a) Fullgöra ett avtal vi ingått med dig (b) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse (c) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att hålla våra register aktuella och studera hur våra kunder använder våra produkter/tjänster)
För att du ska kunna delta i en utlottning, tävling eller undersökning (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Användning
(e) Marknadsföring och kommunikation
(a) Fullgöra ett avtal vi ingått med dig (b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att studera hur våra kunder använder våra produkter/tjänster och utveckla dessa och vår verksamhet)
Administrera och skydda vår verksamhet och våra webbplatser (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och datavärdskap) (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Tekniska(d) Fordons registreringsmärke eller registreringsnummer
(a) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahålla administrativa tjänster och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägeri och i samband med omorganisation eller omstrukturering inom koncernen) (b) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse
Förse dig med webbplatsinnehåll och annonser som är relevanta, samt mäta och förstå effektiviteten hos den reklam vi visar för dig (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Användning
(e) Marknadsföring och kommunikation
(f) Tekniska
Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att studera hur våra kunder använder våra produkter/tjänster och utveckla dessa, utveckla vår verksamhet och bygga upp vår marknadsföringsstrategi)
Använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, våra produkter/tjänster, vår marknadsföring, kundrelationer och kundupplevelser (a) Tekniska
(b) Användning(c) Fordons registreringsmärke eller registreringsnummer
Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att definiera kundtyper för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats aktuell och relevant, för att utveckla vår verksamhet och bygga upp vår marknadsföringsstrategi)
Föreslå och rekommendera produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Tekniska
(d) Användning
(e) Profil
Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att utveckla våra produkter/tjänster och vår verksamhet)
För att bistå offentliga myndigheter (t.ex. polisen) i förhindrandet och avslöjandet av bedrägeri och brott och tillhandahålla tjänster som syftar till att förebygga bedrägeri (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Finansiell
(d) Transaktion
(e) Tekniska
(f) Profil
(g) Användning(h) Fordons registreringsmärke eller registreringsnummer
Nödvändigt för våra berättigade intressen eller en tredje parts/myndigheters berättigade intressen (för att förhindra och avslöja bedrägeri och brott, samt skydda oskyldiga parter från att bli offer för bedrägeri eller brott)

KAMPANJERBJUDANDEN FRÅN OSS

Vi kan använda dina tekniska uppgifter eller identitets-, kontakt-, användar- eller profiluppgifter för att skaffa oss en uppfattning om vad vi tror att du kan vilja ha eller behöva, eller vad som kan vara av intresse för dig. På det sättet fastställer vi vilka produkter, tjänster eller erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar detta marknadsföring).

Du får marknadsföring från oss om du har begärt information från oss, eller köpt varor eller tjänster från oss, eller om du försett oss med dina uppgifter i samband med ditt deltagande i en tävling eller en kampanj och om du i dessa fall inte har tackat nej till att ta emot marknadsföring.

MARKNADSFÖRING FRÅN TREDJE PART 

Vi kommer att begära ditt uttryckliga samtycke innan vi delar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte med företag utanför Autodata-gruppen.

ÅTERKALLA SAMTYCKE

Du kan när som helst be oss eller en tredje part att sluta skicka marknadsföring till dig genom att klicka på länken i respektive marknadsföringsmeddelande eller genom att när som helstkontakta oss.

När du återkallar ditt samtycke till att motta marknadsföring påverkar detta inte vår behandling av dina personuppgifter för andra icke marknadsföringsrelaterade ändamål, som tillhandahållandet av produkter/tjänster, garantiregistrering, din produkt-/tjänstupplevelse, kundtjänst, kundsupport, transaktioner, osv.

KAKOR

Våra webbplatser använder kakor för att möjliggöra vissa funktionaliteter och för användaranalys. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att vi kan placera dessa kakor på din enhet.

De flesta webbplatser använder kakor och webbläsare är som regel inställda på att acceptera kakor, åtminstone under en webbläsarsession. Du kan inaktivera kakor genom att ändra din webbläsares inställningar. Se din webbläsares hjälpsidor för information om hur du gör detta.

Vi har alltid använt kakor på den här webbplatsen. Till följd av en lagändring måste alla webbplatser nu tillhandahålla ytterligare information om vad kakor är, hur de används och vilka fördelar de för med sig. Detta påverkar inte det sätt på vilket du för närvarande använder vår webbplats.

När vi inkluderar länkar till andra webbplatser måste du komma ihåg att dessa webbplatser har egna integritets- och kakpolicyer som beskriver hur den information du förser dem med används. Vi rekommenderar att du läser dessa policyer, eftersom vi inte kan hållas ansvariga för tredje parters integritetspraxis.

VAD ÄR “KAKOR”?

Kakor hjälper webbplatser att skilja på individuella webbläsare. Kakor är små mängder information som sparas i din webbläsare vid uppkoppling mot en webbplats. Vid varje efterföljande besök skickar din webbläsare tillbaka kakorna till den webbplats som skapat dem. Detta gör det möjligt för webbplatsen att skapa en koppling mellan dina olika interaktioner.

Webbplatser kan inte dela kakor, och varje enskild webbplats kan endast läsa och uppdatera de kakor den själv har skapat. När du besöker en webbplats kan dock din webbläsare ansluta till andra webbplatser, vilka i sin tur kan skapa egna kakor. Du kan ta reda på mer om de kakor som är aktiva när du besöker våra webbplatser.

En kaka kan inte ge en annan person tillgång till din dator, och innebär inte att vi samlar in nya uppgifter om dig. Du kan få ytterligare information om kakor på allaboutcookies.org.

En del tredje parter som vi samarbetar med och länkar till via denna webbplats har egna kakpolicyer och kan komma att be dig att välja dina kakpreferenser för deras webbplatser.

DE KAKOR VI ANVÄNDER

Vi delar in de typer av kakor vi använder i fyra kategorier:

Funktionella kakor: dessa kakor hjälper dig att navigera på våra webbplatser och använda alla tillgängliga funktioner. Utan dem skulle webbplatsen inte fungera ordentligt.

Analys- och prestandakakor: dessa hjälper oss att förbättra prestandan på vår webbplats genom att se till att den fungerar bättre. De berättar för oss hur varje sida används, vilka sidor som besöks mest och om problem har rapporterats.

Preferenskakor: dessa kakor kommer ihåg grundläggande information som du angett på webbplatsen så att denna finns kvar vid ditt nästa besök. Våra kakor lagrar inte personuppgifter.

Riktade kakor: dessa kakor ser till att de annonser som visas på din webbläsare är relevanta för dig, genom att kakan har identifierat vad du är ute efter.

När du besöker våra webbplatser kan följande domäner skapa kakor för att mäta hur väl vår reklam i sociala medier och vår betalda annonsering presterar. Du kan ta reda på mer om deras respektive policyer genom att klicka på företagsnamnet

.facebook.com – Facebook

.twitter.com (och t.co) – Twitter

.bing.com – Bing

doubleclick.net, google.com, google.sv. googleapis.com, googleleadservices.com – Google

Följande samarbetspartners bistår oss med verktyg för analys och prestanda:

Google Analytics –här kan du ta reda på mer

HotJar – här kan du ta reda på mer

RIKTADE KAKOR

I vårt marknadsföringsarbete samarbetar vi med annonsnätverk som använder kakor för att begränsa det antal gånger vissa annonser visas för dig, och för att samla in information om de typer av webbplatser du besöker, så att de kan visa dig reklam som är relevant för dina specifika intressen. Du kan använda följande webbplats för att kontrollera dina inställningar för webbreklam: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

ÄNDRING AV ÄNDAMÅL

Vi använder inte dina personuppgifter för något annat ändamål än det vi angav när personuppgifterna samlades in, såtillvida vi inte skäligen anser att vi behöver använda dem för ett annat ändamål och detta ändamål är förenligt med det ursprungliga ändamålet. Om du vill ha en beskrivning av hur det nya ändamålet är förenligt med det ursprungliga ändamålet, ska du kontakta oss.

Om vi måste använda dina personuppgifter för ett orelaterat ändamål kommer vi att meddela dig och beskriva den rättsliga grund som låter oss göra detta.

Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller ditt samtycke, i enlighet med ovan nämnda regler, när detta krävs eller tillåts av lagen.

 1. HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med nedanstående parter för de ändamål som anges i tabellen i paragraf 4 ovan.

Intern tredje part enligt Ordförklaringar.

Extern tredje part enligt Ordförklaringar.

Tredje part till vilken vi väljer att sälja, överlåta eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi söka förvärva andra företag eller gå samman med dem.  Om en sådan förändring av vår verksamhet skulle ske kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som beskrivs i det här integritetsmeddelandet.

Vi kräver att tredje part respekterar dina personuppgifters säkerhet och konfidentialitet, och behandlar dem i enlighet med gällande lag.  Vi tillåter inte att våra tredjepartsleverantörer använder dina personuppgifter för egna ändamål, utan tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra anvisningar.

 1. INTERNATIONELL ÖVERFÖRING

Vi är en del av en global företagsfamilj som tillsammans går under namnet Solera. Om inte annat uttryckligen överenskommits med den personuppgiftsansvarige kan personuppgifter överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till andra länder som USA, Indien, Mexiko, Mauritius, Nordmakedonien och Vitryssland.

 1. DATASÄKERHET

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig förlust, ändring eller avslöjande av dina personuppgifter, samt obehörig användning av eller tillgång till dem. Tillgången till dina personuppgifter är även begränsad till de av våra anställda, representanter, leverantörer och annan tredje part som i sin verksamhet har behov av uppgifterna. Dessa behandlar dina personuppgifter enbart i enlighet med våra instruktioner och är bundna av sekretesskrav.

Vi har infört rutiner för att hantera misstänkta personuppgiftsincidenter, och meddelar dig och berörd tillsynsmyndighet om eventuella incidenter, när vi är skyldiga att göra detta enligt lag.

 1. DATALAGRING

HUR LÄNGE VI KOMMER ATT ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla de ändamål som vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla eventuella rättsliga krav eller krav i samband med redovisning eller rapportering.

När vi fastställer lämplig lagringsperiod för personuppgifter beaktar vi personuppgifternas mängd, karaktär och känslighet, den potentiella risken för skador till följd av obehörig användning eller obehörigt avslöjande av dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa ändamål på annat vis, samt tillämpliga rättsliga krav.

Information om kriterierna för hur lagringsperioder för personuppgifter fastställs beskrivs i vår lagringspolicy, som du kan begära en kopia av genom att kontakta oss.

Mer specifikt, och utan att det påverkar den generella tillämpligheten av det som tidigare angivits, måste vi lagra grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, transaktionsuppgifter och finansiella uppgifter) i sju (7) år efter att de upphört vara kunder hos oss, i enlighet med gällande bokförings- och skattelagstiftning.

Under vissa omständigheter kan du begära att vi raderar dina uppgifter. Se “Begära radering” nedan för mer information.

Under vissa omständigheter kan vi komma att anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för forsknings-, analys- och statistikändamål. I dessa fall kan vi använda uppgifterna på obestämd tid utan att underrätta dig.

 1. DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddsförordningen i relation till dina personuppgifter. Se Ordförklaringar nedan för en mer detaljerad beskrivning av dessa rättigheter:

Begära tillgång till personuppgifter,

Begära rättelse av personuppgifter,

Begära radering av personuppgifter,

Invända mot behandling av personuppgifter,

Begära begränsning av behandling av personuppgifter,

Begära överföring av personuppgifter,

Rätt att återkalla samtycke.

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter ska du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

NORMALT UTGÅR INGEN AVGIFT

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina övriga rättigheter). Vi kan dock komma att ta ut en rimlig avgift om det är uppenbart att din begäran är ogrundad, repetitiv eller orimlig. Under dessa omständigheter är det även möjligt att vi istället vägrar att tillmötesgå din begäran.

VAD VI KAN BEHÖVA AV DIG  

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att kunna bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd avsedd att försäkra att dina personuppgifter inte lämnas ut till obehöriga.  Vi kan också komma att kontakta dig för att be om ytterligare information avseende din begäran för att kunna ge dig ett snabbare svar.

TIDSGRÄNS FÖR SVAR

Vi försöker besvara alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplicerad eller om du har kontaktat oss med flera olika förfrågningar. I sådana fall meddelar vi dig om detta och håller dig uppdaterad.

 1. ORDFÖRKLARINGAR

RÄTTSLIG GRUND

Berättigat intresse är vår organisations intresse av att driva och förvalta vår verksamhet på ett sätt som gör det möjligt för oss att erbjuda dig och marknadsplatsen bästa möjliga tjänst/produkt samt bästa möjliga och tryggaste upplevelsen. Innan vi behandlar dina personuppgifter med vårt berättigade intresse som grund, gör vi alltid först en intresseavvägning där vi tar de möjliga konsekvenserna för dig (både negativa och positiva) samt dina rättigheter i beaktning. Vi använder inte dina personuppgifter i de fall då konsekvenserna för dig väger tyngre än våra intressen (om vi inte har ditt samtycke, eller om så krävs eller är tillåtet enligt lag). Om du vill veta mer om hur vi väger våra berättigade intressen mot möjliga konsekvenser för dig med avseende på specifika aktiviteter ska du kontakta oss.

Fullgöra ett avtal syftar på behandlingen av dina uppgifter i de fall detta är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja vår del av ett avtal som vi ingått med dig eller för att kunna genomföra åtgärder som gör det möjlig för oss att ingå ett sådant avtal med dig.

Fullgöra rättsliga skyldigheter syftar på behandlingen av dina uppgifter i de fall detta är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en förpliktelse enligt lag eller andra bestämmelser som vi omfattas av.

TREDJE PARTER

Interna tredje parter

Andra företag i Solera-koncernen som agerar som gemensamma registeransvariga eller registerförare, tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster och tillhandahåller informationsrapportering.

Externa tredje parter

Tjänsteleverantörer som agerar som personuppgiftsbiträden och tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.

Professionella rådgivare som agerar som registerförare eller gemensamt registeransvariga, inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag, som tillhandahåller konsulttjänster, bank-, försäkrings-, redovisnings- och juridiska tjänster.

Tillsynsmyndigheter och andra myndigheter som agerar som registerförare eller gemensamt registeransvariga och som under vissa omständigheter kräver rapportering av behandling, transaktioner och finansiell verksamhet.

Offentliga myndigheter, t.ex. polisen, som agerar som gemensamt personuppgiftsansvariga och som under vissa omständigheter behöver personuppgifter för att förebygga eller upptäcka brott eller bedrägerier.

DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

Du har rätt att:

Begära tillgång till dina personuppgifter (“den registrerades begäran om tillgång till uppgifter”). Du har möjlighet att få en kopia av de personuppgifter vi innehar om dig och kontrollera att vi behandlar uppgifterna enligt lag.

Begära rättelse av de personuppgifter vi innehar om dig. Du har möjlighet att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är ofullständiga eller felaktiga. Vi kan dock behöva kontrollera att de nya uppgifter du lämnar stämmer.

Begära radering av dina personuppgifter. Du har möjlighet att begära att vi raderar eller tar bort personuppgifter om vi inte har goda skäl att fortsätta behandla dem. Du har även rätt att begära att vi raderar eller tar bort dina personuppgifter då du har framgångsrikt utövat din rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter (se nedan), då vår behandling av dina personuppgifter har varit olaglig, eller då vi är tvungna att radera dina personuppgifter i enlighet med lokal lagstiftning. Observera att det kan vara möjligt att vi inte kan tillmötesgå din begäran om radering, på grund av specifika rättsliga skyldigheter som vi omfattas av. Om så är fallet meddelar vi dig om detta när vi svarar på din begäran.

Invända mot behandling av dina personuppgifter då behandlingen sker på grundval av vårt berättigade intresse (eller en tredje parts berättigade intresse) och något i din specifika situation gör att du anser att denna behandling påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har även rätt att invända i de fall vi behandlar dina personuppgifter för ändamål som berör direkt marknadsföring. I vissa fall kan vi komma att visa att vi har avgörande och berättigade grunder för att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än dina grundläggande fri- och rättigheter.

Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har under följande omständigheter möjlighet att be oss sluta behandla dina personuppgifter: (a) om du vill att vi ska kontrollera att uppgifterna är korrekta, (b) användningen är olaglig men du inte vill att vi raderar upp­gifterna, (c) vi behöver inte längre personuppgifterna, men du behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk, eller (d) du har invänt mot användningen av personuppgifterna men vi måste bekräfta om vi har tvingande skäl att fortsätta använda uppgifterna.

Begära överföring av dina personuppgifter till dig eller tredje part. Vi förser dig, eller en tredje part som du specificerat, med dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Notera att denna rätt endast gäller automatiserade uppgifter som du inledningsvis samtyckt till vår behandling av eller som vi använt för att fullgöra ett avtal vi ingått med dig.

Återkalla ditt samtycke när som helst i de fall då vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten hos behandling som grundades på ditt samtycke, innan detta återkallades. Om du återkallar ditt samtycke är det möjligt att vi inte längre kan förse dig med vissa varor eller tjänster. Om så är fallet meddelar vi dig om detta när du återkallar ditt samtycke.